تاثیر قیمت نفت بر حفاری به روایت نمودارها

15 شهريور 1395 ساعت 12:46


ميزنفت/ مجموع نمودارهایی که در این گزارش تصویری قابل مشاهده است بسادگی پیوستگی میان قیمت نفت و افزایش و کاهش تعداد دکل های حفاری را در جهان نشان می دهد. همچنین در یکی دیگر از نمودارها این رابطه میان قیمت نفت و ساخت دکل نیز قابل مشاهده است.


کد مطلب: 14687

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/gallery/14687/1/تاثیر-قیمت-نفت-حفاری-روایت-نمودارها

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com