پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 23 اسفند 1398 ساعت 12:31 http://www.mizenaft.com/news/26517/خریداران-کلیدی-نفت-عربستان-روسیه -------------------------------------------------- عنوان : خریداران کلیدی نفت عربستان و روسیه -------------------------------------------------- متن :