پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 2 خرداد 1398 ساعت 17:48 http://www.mizenaft.com/news/23673/اعلام-افزایش-حقوق-کارکنان-نفت -------------------------------------------------- عنوان : اعلام افزایش حقوق کارکنان نفت -------------------------------------------------- حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت وزارت نفت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، به‌طور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته و این اضافات در سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت تغذیه شده است. متن : به گزارش میز نفت ، فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت مقدار افزایش حقوق کارمندان رسمی، کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت معین و کارکنان قراردادی مدت موقت را در سال 98 اعلام کرد و گفت: در سال 98، پایه حقوق کارمندان رسمی بر مبنای مصوبه هیئت وزیران به میزان حداقل 18 درصد و حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت معین و کارکنان قراردادی مدت موقت بر مبنای بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به طور میانگین 36.5 درصد افزایش یافته است. وی در تشریح جزئیات افزایش حقوق و دستمزد، با بیان اینکه پایه حقوق کارمندان رسمی بر اساس مصوبه هیئت وزیران و با موافقت وزیر نفت 18درصد افزوده شده است، یادآور شد: از آنجا که بر اساس این مصوبه، میزان افزایش حقوق کارمندان نباید کمتر از 4میلیون و 400هزار ریال باشد، بنابراین به منظور رعایت مفاد مصوبه، حقوق آن دسته از کارمندان رسمی که افزایش ریالی حقوق اصلی و فوق العاده های مستمر آنها (با احتساب افزایش 18 درصدی) کمتر از 4 میلیون و 400هزار ریال می شد، مشمول اضافاتی بیش از 18درصد شده است. مینو ادامه داد: به عبارت دیگر، آن دسته از کارمندان رسمی که پایه حقوق شان کمتر از 16میلیون و 300هزار ریال است، مشمول بیش از 18درصد افزایش شده اند. معاون وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت های خود، به افزایش حقوق و دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت معین و کارکنان قراردادی مدت موقت اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دستمزد این دسته از کارکنان به طور میانگین 36.5 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: البته از آنجا که برخی آیتم های حقوقی کارکنان قراردادی مدت موقت (مانند کمک رفاهی و ...) نشات گرفته از مقررات نفت است، میزان افزایش این آیتم ها در شورای اداری وزارت نفت نهایی و اعلام خواهد شد. وی افزود: همه اضافات در سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت تغذیه شده است و پس از طی مراحل لازم در مدیریت مالی، قابل پرداخت خواهد بود. منبع : ایلنا