پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 29 دی 1398 ساعت 16:24 http://www.mizenaft.com/news/25923/نتیجه-نفتی-کنفرانس-برلین -------------------------------------------------- عنوان : نتیجه نفتی کنفرانس برلین -------------------------------------------------- متن : به گزارش میز نفت ، پیش نویس پایانی کنفرانس بین المللی برلین با موضوع صلح در لیبی از همه طرف های درگیر در این کشور خواسته است که از هدف قرار دادن تأسیسات نفتی خودداری کنند. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پیش نویس پایانی کنفرانس برلین با موضوع صلح در لیبی از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواسته است که از هدف قرار دادن تأسیسات نفتی خودداری کنند. این پیش نویس تاکید می کند که شرکت ملی نفت که مقر آن در طرابلس است، تنها نهاد قانونی مجاز به فروش نفت است. این درخواست پس از آن مطرح شده است که مردان قبایل هم پیمان با خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی همه بنادر نفتی در شرق این کشور را بستند و مدعی شدند که می خواهند مانع اقدام دولت برای استفاده از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی نیروهای بیگانه شوند.