پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 25 آبان 1399 ساعت 14:31 http://www.mizenaft.com/news/28786/ذخایر-ارزی-نفتی-سال-58-عکس -------------------------------------------------- عنوان : ذخایر ارزی- نفتی در سال 58 | عکس -------------------------------------------------- 12 میلیارد دلار مجموع ذخایر ارزی ایران در سال 58 به گفته حسن نزیه، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت روزنامه آیندگان| 7 خرداد 58 متن :