پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 2 خرداد 1399 ساعت 13:47 http://www.mizenaft.com/news/27354/عقب-نشینی-وزارت-نفت-درباره-طرح-جامع-انرژی -------------------------------------------------- عنوان : ​عقب‌نشینی وزارت نفت درباره طرح جامع انرژی -------------------------------------------------- متن : به گزارش میز نفت، هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه ریزی وزیر نفت به خبرگزاری فارس گفته است: انتقاداتی که برخی کارشناسان به محتوای طرح جامع انرژی داشتند ناشی از این بود که این سند را یک طرح کامل در نظر می گرفتند درحالی که این سند کامل نیست و باید برنامه های عملیاتی آن هم تدوین و ضمیمه آن شود و این برنامه ها باید زمان بندی هم داشته باشد. طرح جامع انرژی که بسیار خام و ابتدایی است و اشتباهات فراوانی در آن وجود دارد، موردانتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت که حالا وزارت نفت برای سرپوش گذاشتن بر آن، می گوید این یک طرح کلی است و باید برنامه های عملیاتی تصویب شود تا کامل شود!