پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 7 شهريور 1395 ساعت 17:55 http://www.mizenaft.com/gallery/14584/1/بازدید-شهنازی-زاده-دکل-حفاری-شمال -------------------------------------------------- عنوان : بازدید شهنازی زاده از دکل حفاری شمال -------------------------------------------------- مدیرعامل شرکت متن هفته گذشته با سفر به خوزستان و غرب کارون بر روی دکل حفاری شمال رفت و از نزدیک با محمدزاده مدیرعامل این شرکت به گفت وگو پرداخت. متن :