پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 7 آبان 1398 ساعت 16:16 http://www.mizenaft.com/news/25114/موجودی-صندوق-نفت-نروژ-عکس -------------------------------------------------- عنوان : موجودی صندوق نفت نروژ| عکس -------------------------------------------------- عبور موجودی صندوق توسعه ملی نروژ از مرز ۱۰ تریلیون متن :