پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 19 مرداد 1399 ساعت 14:13 http://www.mizenaft.com/report/27979/استیضاح-وزیر-نفت-کلید-خورد -------------------------------------------------- زنگنه خسارت زیادی بر صنعت نفت تحمیل کرد عنوان : استیضاح وزیر نفت کلید خورد -------------------------------------------------- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: امروز به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدیم. ما معتقدیم مدیریت آقای زنگنه خسارت‌های زیادی را بر صنعت نفت کشور تحمیل کرده است و ادامه حضور ایشان در وزارت نفت منافع ملی را تامین نمی‌کند. متن : به گزارش میزنفت، محمدابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به پیگیری نمایندگان برای استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: امروز به همراه تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدیم. ما معتقدیم مدیریت آقای زنگنه در سال های گذشته باعث بروز مشکلات و خسارت های زیادی بر صنعت نفت کشور شده است. وی در ادامه اظهار داشت: نماینده های پیگیر طرح استیضاح معتقدند که خام فروشی نفت بدترین استفاده از منبع باارزش نفت بود و باید ساخت پالایشگاه و تبدیل نفت به فرآورده نفتی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور کاروزارت نفتقرار میگرفت که اینطور نشد و عملکرد آقای زنگنه در این حوزه قابل قبول نیست. رضایی افزود: در سال های گذشته ما شاهد بودیم که اسناد و برنامه های جامع انرژی کشور توسطوزارت نفتتدوین نشده است و این کار بسیار مهم در دوره ایشان روی زمین مانده است. وقتی این سند به طور دقیق و جزئی تدوین نشده باشد در نتیجه ایشان هم نمی تواند از منابع فسیلی کشور به صورت برنامه ریزی شده بهترین استفاده را کند. * حذف از بازار نفت و گاز و محکومیت های مالی ایران، نتیجه دیپلماسی ضعیفوزارت نفت عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:وزارت نفتنه تنها اقدام به احداث پالایشگاه نکرده بلکه در همان حوزه خام فروشی نیز اقدامی برای ارتقای جایگاه ایران در اوپک نداشته است و ما شاهد بودیم که چگونه رقبا در بازار نفت جایگزین ایران شدند. وی اظهار داشت: به طور کلی هم در بازار نفت و هم در بازار گاز ایران در حال حذف شدن از بازار است که این موضوع حاکی از ضعف عملکردوزارت نفتدر حوزه دیپلماسی انرژی است. همچنین این ضعف دیپلماسی باعث شده است که متاسفانه در سال های گذشته محکومیت هایی در مجامع بین المللی داشته باشیم. رضایی گفت: در حوزه صادرات و تجارت گاز نیز اوضاع فعلی ایران اصلا جالب نیست. قرارداد صادرات گاز به پاکستان کاملا رها شده است. همچنین ظرفیت هایی برای سوآپ گازی و صادرات گاز به کشورهای همسایه وجود دارد کهوزارت نفتنسبت به آن بی توجه است. همچنین موضوع کرسنت نیز که قرار بود در دولت فعلی حل شود هنوز مبهم باقی مانده است. * زنگنه توسعه میادین نفت و گاز به امید غربی ها معطل نگه داشت عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: محور بعدی استیضاح وزیر نفت ناظر به عدم توجه به توان داخلی برای پیشبرد پروژه های صنعت نفت کشور است. در حوزه توسعه میادین نفت و گاز فرصت های سرمایه گذاری زیادی به دلیل چشم داشتن و اعتماد بیش از حد به غرب از دست رفته است. وی ادامه داد: متاسفانه شجاعت و تدبیر لازم در این حوزه توسطوزارت نفتوجود نداشت و بی توجهیوزارت نفتاز توان داخلی باعث عقب ماندگی برنامه توسعه میادین نفت و گاز ایران شد که یک نمونه آن تاخیر در توسعه برخی فازهای پارس جنوبی است که عدم النفع های زیادی را به کشور وارد کرده است. *اشتباه زنگنه در حذف سهمیه بندی بنزین باعث مصرف بی رویه شد رضایی تاکید کرد: یکی از اشتباهات دیگر وزیر نفت که خسارات کلانی به کشور وارد کرد ناظر به حذف سهمیه بندی بنزین در سال 94 و بی اعتبار کردن کارت های سوخت بود. سپس ایشان دوباره در سال 98 سهمیه بندی و کارت سوخت را احیا کرد. در نتیجه در این چهارسال آمار مصرف بنزین دوباره شیب صعودی زیادی به خود گرفت و خسارت ناشی از افزایش بی رویه مصرف بنزین در این سال ها بر عهده ایشان است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این مباحثی که ذکر شد، محورهای اصلی استیضاح آقای زنگنه در مجلس است. به نظر ما ادامه حضور ایشان دروزارت نفتمنافع ملی را تامین نمی کند و در نتیجه پیگیر استیضاح ایشان در مجلس فعلی هستیم.