پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 8 ارديبهشت 1398 ساعت 15:32 http://www.mizenaft.com/news/23469/مدیر-آخوندی-عکس -------------------------------------------------- عنوان : مدیر آخوندی| عکس -------------------------------------------------- سعید محمدزاده، معاون پژوهشی وزارت نفت که پس از برکناری از سمت خود در راه آهن، به معاونت زنگنه منصوب شد. وی از مدیران نزدیک به آخوندی است. متن :