پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 20 مرداد 1399 ساعت 18:24 http://www.mizenaft.com/news/28004/این-سه-کارگزارانی-نفت-دوست-عکس -------------------------------------------------- عنوان : این سه کارگزارانی نفت دوست| عکس -------------------------------------------------- فروش اوراق سلف نفتی، ماحصل همکاری کارگزارانی‌های «نفت‌دوست» متن :