پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 18 دی 1397 ساعت 17:23 http://www.mizenaft.com/news/22795/عربستان-نفت-چند-دلاری-می-خواهد -------------------------------------------------- عنوان : عربستان نفت چند دلاری می خواهد؟ -------------------------------------------------- در حالی که قیمت نفت در محدوده 55 دلار است، عربستان برای تامین نیاز مردم به نفت حداقل 84 دلار نیاز دارد. متن : به گزارشمیز نفت ،در حالی که کشوری مانندعربستانبه شدت به دنبال جلوگیری از سقوطقیمت نفتدر بازار جهانی است، اما به نظر می رسدروسیهبا قیمت های کنونی در بازار جهانینفتمشکلی ندارد. روسیه یکی از اصلی ترین نقش آفرینان بازار نفت است.اوپکزمانی اصلی ترین تعیین کننده قیمت در بازار جهانی بود و با تصمیمات مشترک ثبات در بازار را فراهم می کرد هم اکنون به یک کارتل تحت رهبری عربستان نزول سطح پیدا کرده و به شدت به همکاری روسیه برای تقویت خود نیاز دارد. بسیاری از کشورهای عضو اوپک با تمام ظرفیت خود در حال تولید نفت هستند و از طرف دیگر شاهدکاهش تولید نفتدر این کشورها از میادین فرسوده آنها هستیم. برخی از این کشورها درگیر بی ثباتی داخلی و بحران سیاسی هستند که به دلایل مختلف هر گونه اقدام برای افزایش یا کاهش تولید نفت از سوی این کارتل را با شکست مواجه می کند. تنها کشورهایی که در گروه اوپک و روسیه تحت تاثیر این بحران ها نیستند عربستان و شریک جدید این گروه یعنی روسیه است. اما روسیه آنقدر که عربستان به دنبالافزایش قیمتنفت است، خیلی نگران قیمت ها نیست. این مسئله چند دلیل دارد ، یکی از اصلی ترین دلایل این مسئله این است که ارزش روبل روسیه شناور است و زمانی که قیمت نفت کاهش می یابد ارزش روبل نیز کاهش می یابد که این مسئله تاثیر داخلی کاهش قیمت نفت را خنثی می کند و به شرکت های نفتی روسیه این امکان را می دهد تا به دلاردرآمدداشته و هزینه های خود را با روبلی ضعیف تر در داخل تامین کند. دلیل دوم مصونیت روسیه نسبت به عواقب پایین آمدن قیمت نفت این است که شرکت های نفتی روس به گونه ای مالیات پرداخت می کنند که با کاهش قیمت نفتمالیاتآنها نیز سبک تر می شود. این در حالی است که کشوری مانند عربستان برای تامینبودجهدولتی خود به قیمت نفت 84دلارنیاز دارد. منبع : افکار نیوز