پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 17 آذر 1398 ساعت 14:09 http://www.mizenaft.com/news/25486/مقایسه-4-دهه-تولید-نمودار -------------------------------------------------- عنوان : مقایسه 4 دهه تولید| نمودار -------------------------------------------------- چهار دهه تولید نفت آمریکا، روسیه، عربستان، ایران و عراق متن :