پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 17 دی 1396 ساعت 10:09 http://www.mizenaft.com/note/20003/موقعیتی-دیده-شدن -------------------------------------------------- چرایی برجسته شدن چاه رگ سفید۱۴۷ عنوان : موقعیتی برای دیده شدن -------------------------------------------------- احداث خطوط بی‌شمار لوله نفت یا گاز، احداث کارخانه‌ها بزرگ بهره‌برداری، تقویت فشار و تزریق گاز، تلمبه‌خانه‌های عظیم انتقال نفت و گاز، ساخت سکوی های متعدد صادرات نفت و حفاری چاه‌های دریایی٬ همه و همه توسط همین کارکنان صادق نفت صورت گرفته است. متن : محمد رضا نادری/ تاریخ بیش از 110 ساله نفت ایران مملو است از موفقیت ها، شاهکارهای عملیاتی، از جان گذشتگی ها و ایثارها و در مقابلش ناجوانمردی ها که ماحصل آن مجموعه ای مجرب، متخصص، متعهد به انجام وظیفه و معتقد و مؤمن به "نظم در امور" برای صنعت نفت پدید آورده است. مجموعه ای که هم در برهه هایی از زمان بسیار شاداب و هم دورانی پرمشقت را در طول حیات خود تجربه کرده است. فوران اولین چاه نفت سبب آغاز کسب مهارت و از آن به بعد حوادثی بی شمار موجبات کسب تجارب ذی قیمت شد و در کنار حفاری های موفق چند هزار حلقه ای چاه نفت، " فوران چاه " نیز یکی از صدها اتفاقاتی بوده که مکرراً اتفاق افتاده است. چاه رگ سفید ۱۴۷، نه اولین چاهی است که در دنیا و ایران حفاری شده و نه حتی اولین چاهی هم است که در دنیا یا در ایران دچار فوران شده و آتش گرفته است. اما چرا "این بار فوران این چاه" و عملیاتی که برای خاموش کردن آن صورت گرفته، با بزرگنمایی خارج از عرف عملیاتی، استثنایی قلمداد شده و تبلیغات گسترده ای هم برای "استثنایی شدن نوع فوران آن، انحصاری بودن فشار و دما" و نهایتاً وضعیت غیرمتعارف چاه، تبلیغ می شود؟ اگرچه ممکن است برای عده ای که تاکنون چاه نفت و دکل حفاری و فوران و مهار چاه و یا انفجار یک خط لوله صادراتی را ندیده اند، بمباران های سنگین تأسیسات را از نزدیک حس نکرده اند، جدا کردن یک کشتی آتش گرفته متصل به اسکله نفتی را درک نکرده اند و ده ها تجربه دیگر را در رزومه شغلی خود ندارند، اتفاق شوم فوران این چاه برایشان جذاب و تازگی دارد، اما برای بسیاری از آنانی که در این صنعت عمر خود را گذرانده و استخوان خرد کرده اند، حدوث این اتفاقات، با همه مشکلات و هزینه های سنگین آن، امری غیرعادی تلقی نمی شود. البته واقعیت این است که نمونه های سترگی از انواع چنین عملیاتی در جای جای صنعت نفت و به ویژه در بالادست، جزو امور متعارف "کار در صنعت نفت" محسوب می شده است و البته با بررسی های کارشناسی بعدی، سعی بر این می شده تا اشکالات آن رفع و مانع تکرار حوادث مشابه بعدی شود. بیم آن می رود که در این فضای شدید تبلیغاتی مربوط به این چاه، علت وقوع حادثه، که منجر به شهادت دو تن از سرمایه های این صنعت شده، ضعف های عملیات مهار، عامل و عوامل تشدیدکننده خطرات و هزینه های غیرضروری، در محاق رفته و به فراموشی سپرده شود. احداث خطوط بی شمار لوله نفت یا گاز، احداث کارخانه ها بزرگ بهره برداری، تقویت فشار و تزریق گاز، تلمبه خانه های عظیم انتقال نفت و گاز، ساخت سکوی های متعدد صادرات نفت و حفاری چاه های دریایی٬ همه و همه توسط همین کارکنان صادق نفت صورت گرفته است. در صنایع عظیم بالادستی نفت، علم و فناوری و تجربه و لوله و گرما و سرما و نفت و گاز و فشار و آتش و احساس در هم در می آمیزد و می شود "تولید نفت سیاهی" که یا از بنادر صادراتی به خارج از کشور انتقال می یابد و پایه اقتصاد مملکت را بنا می نهد و یا از دل کوهستان های صعب العبور و رودخانه ها، عبور کرده و خوراک پالایشگاه های کشور را فراهم می آورد تا سوخت موردنیاز کشور را رقم بزند. بدیهی است مشکلات عظیمی در اجرای این کارها وجود داشته و دارد، ولی همواره کارکنان حوزه های مختلف عملیاتی نفت، تحت شرایطی بسیار دشوار به ساخت و نگهداری این تأسیسات مبادرت کرده اند اما مانند صیادان رگ سفید بهره ای از بولد شدن برده اند؟