پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 8 خرداد 1398 ساعت 12:42 http://www.mizenaft.com/news/23722/میزان-یارانه-روزانه-بنزین-ایران-چقدر -------------------------------------------------- عنوان : میزان یارانه روزانه بنزین در ایران چقدر است -------------------------------------------------- درحالی که پرداخت یارانه سنگین به سوخت و بخصوص بنزین ادامه دارد،کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط فعلی، تداوم این روند را به نفع اقتصاد کشور ندانسته و بر اصلاح آن تاکید دارند. متن : به گزارش میز نفت ، اطلاعات در ادامه نوشت: شرایط خاص اقتصاد کشور و افزایش تحریم های ظالمانه، اتخاذ تدابیر مناسب برای وضع کنونی یارانه انرژی را بیش از گذشته ضروری کرده است. روشن است که با وضع تحریم ها بالاخره منابع درآمدی کشور تا حدی دچار چالش می شود و باید با صرفه جویی و بهینه سازی منابع درآمدی، کشور را بهتر از گذشته اداره کرد. به نظر می رسد شرایط کنونی فرصت خوبی است که با بازنگری در وضعیت فعلی یارانه سوخت و بخصوص بنزین، با یک تیر چند نشان زد. نخست اینکه با صرفه جوییدریارانهبنزین منابع درآمدی هنگفتی برای کشور ایجاد کرد و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها را افزایش داد، دوم اینکه با توزیع بهینه یارانه سوخت به بهبود وضعیت عدالت اجتماعی و افزایش رضایت عمومی که در شرایط کنونی بهترین سد در برابر توطئه های خارجی است، کمک کرد و سرانجام جلوی مفاسدی چون قاچاق سوخت را گرفت و درآمد عمومی دولت را افزایش داد. بگذریم که کاهش آلودگی هوا و بهبود ترافیک و غیره هم در سایه چنین تصمیمی محقق می شود. نگاهی به برخی آمارهای گزیده نشان می دهد که وضعیت کشور ازنظر پرداختیارانه سوخت و بخصوص بنزین تا چه حدتأسف بار استو چهارقام بزرگی زیر پوست اقتصاد از این بابت مصرف شده و جالب تر اینکه این پول ها نصیب چه کسانی می شود. براساساعلام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، روزانه فقط ۴۵ میلیون دلار یارانه به بنزین پرداخت می شود که اگر این رقم را در دلار ۱۰ هزار تومان (برای آسانی محاسبهو درکبهتر رقم رند شده است) ضرب کنیم خواهیم دید روزانه دست کم ۴۵۰ میلیارد تومان یارانه فقط به این سوخت پرداخت می شود که اگر یارانه پرداختی به سوخت مهم دیگر یعنی گازوئیل را هم به آن اضافه کنیم خواهیم دید که چه ارقام هنگفتی از جیب مردم خارج شده و به آسمانمی رود. در کناراین باید گفت در ۶ ماهه نخست سال گذشته، بیش از ۵/۵ میلیارد دلار یارانه به بنزین تعلق گرفته است. ناگفته نماند برای تولید بنزین کشور روزانه ۸۷۰ هزار بشکه نفت خام مصرف می شود حال آنکه در صورت مصرف کمتر،مابه التفاوتاین مقدار هنگفت می تواند صادر شدهو وجهحاصل صرف توسعه اقتصاد کشورو کاهشفقر و نابرابری موجود شود. اما ماجرا وقتی دردناک تر می شود که بدانیم نیمیاز اینیارانه بنزین به دهک های پردرآمد جامعه می رسدو فقراکمترین سهم را از آن دارند. محسن دلاویز مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشوردر این بارهاظهار داشت:متأسفانهبه علت الگوی نامناسب قیمت سوخت، نیمی از یارانه هنگفت پرداختی به بنزین به دهک های پردرآمد جامعه می رسد و اگر روند مصرف بنزین به همین شکل ادامه یابد، طی چند سال آینده بخش عمده بودجه کشور باید به پرداخت یارانه سوخت اختصاص یابد. وی افزود: پرداخت ارقام هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهک های ثروتمند جامعه اختصاص می یابد و همین طور قاچاق بنزین با قیمت یارانه ای، هر دو از نمودهای بی عدالتی است. اما بی شک اگر برای مردم تبیین شود که قیمت کنونی بنزین، چگونه در ترویج این بی عدالتی نقش داشته است، ملت فهیم ایران در اصلاح قیمت گذاری سوخت همراهی خواهند کرد و از این چالش که تبعات منفی آن رو به افزایش است، عبور می کنیم. وی به اقدام های دولت برای افزایش تولید بنزین هم اشاره کرد و ادامه داد: در همین چند سال اخیر به واسطه افزایش ظرفیت پالایشی کشور، تولید روزانه بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر به بیش از ۹۰ میلیون لیتر افزایش یافته است اما مصرف به طور مستمر از تولید سبقت می گیرد؛ در این میان مگر چقدر می توان پالایشگاه ساخت و بر میزان تولید بنزین اضافه کرد؟ از سوی دیگر، نگاهی به آمارهای جهانی نشان می دهد ایران یکی از ارزان ترین قیمت های بنزیندر جهانرا داراست و روشن است ثابت ماندن قیمت و ارزانی بنزین به بهای پرداخت همان یارانه های هنگفت محقق شده که نفع اصلی اشبه ثروتمندان دارای خودروهایگرانقیمتمی رسد و فقرای بی خودرو از آن بهره ای نمی برند. بر ایناساس قیمت بنزیندر ایرانحداکثر ۲۹ سنت است که از این نظر مقام سوم رادر دنیادارد. رتبه اول ارزانی بنزین متعلق به ونزوئلا با یک سنتو مقامدوم متعلق به سودان با ۱۴ سنت است. پس از ایران هم کشور کویت با نرخ بنزین ۳۴ سنتقرار دارد. ایندر حالیاست که قیمت سوختدر کشورهایهمسایه ایران چندین برابر ایران است. به عنوان مثال قیمت بنزین در پاکستان ۷۵ سنت، در افغانستان ۷۳ سنت، در عراق ۶۸ سنت، در امارات ۶۸ سنت، در ارمنستان ۷۰ سنت و در ترکیه ۱/۱ دلار است. این تفاوت قیمت انگیزه مهمی برای قاچاق است که حجم آن را به روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر افزایش داده یا به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فاصله شهریور تا آبان ۹۷ - تازه با وجود مقداری کاهش - ۳ میلیارد لیتر سوخت از کشور قاچاق شده است. روشن است این ارزانی قیمت، علاوه بر ثروتمندان داخلی شهروندان کشورهای همسایه را هم شادمان می کند؛ چراکه باعث افزایش لجام گسیخته و بی رویه قاچاق سوخت با روش های عجیب و غریب شده و کسب وکار پررونقی را برای قاچاقچیان ایرانی و همکاران آنها در کشورهای همسایه از جیب ملت ایران فراهم کرده است. چنانکه چندی پیش خبرگزاری صداوسیما در گزارشی با اشاره به روش های عجیب و مافیایی قاچاقچیان سوخت در هرمزگان نوشت: در استان هرمزگان در هر شبانه روز ۵۰ لنج و هر کدام بین ۲۰ تا ۵۰ هزار لیترسوخت قاچاق می کنند و این گونه می شود که روزانه میلیون ها لیتر سرمایه ملی کشور به تاراج می رود. لذا به نظر می رسد شرایط موجود کشور فرصتی مناسب فراهم کرده تا تمام قوا به دنبال اجرای طرحی هوشمندانه برای اصلاح قیمت سوخت رفته و با در نظر گرفتن راه های مختلف برای جبران اثرات تورمی این افزایش و جبران تبعات آن بر سفره های مردم، یارانه صرفه جویی شده را دوباره به خود مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر اختصاص دهند که اجرای درست و حساب شده این امر کمکی بزرگ به کاهش نابرابری و فقر و بی عدالتی و تحقق هرچه بیشتر قدرت ملی از طریق افزایش رضایت عمومی خواهد بود. منبع : ایسنا