پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 17 آذر 1398 ساعت 12:24 http://www.mizenaft.com/news/25478/بودجه-وزارت-نفت-بدانید -------------------------------------------------- عنوان : بودجه وزارت نفت را بدانید -------------------------------------------------- بر اساس لایحه بودجه ۹۹، تقسیم بودجه جاری وزارت نفت بدین صورت است که ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است و یکهزار میلیارد ریال مربوط به برنامه پژوهشهای کاربردی خواهد بود. متن : به گزارش میز نفت ، طبق ردیف 143000 جدول 7 ماده واحده لایحه بودجه 99، بودجه هزینه ای (جاری) وزارت نفت که در سال 98 به میزان 124 میلیون ریال بوده، در سال 99 به یکهزار میلیارد و 200 میلیون ریال افزایش می یابد. بر اساس این جدول، تقسیم بودجه جاری وزارت نفت بدین صورت است که 200 میلیون ریال مربوط به برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فرآورده های نفتی و پتروشیمی است و یکهزار میلیارد ریال مربوط به برنامه پژوهشهای کاربردی است. همچنین بودجه تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) وزارت نفت که در سال 98 به میزان 150 میلیارد ریال بوده، در سال 99 به 149 میلیارد ریال کاهش می یابد. منبع : تسنیم