پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 24 دی 1398 ساعت 12:09 http://www.mizenaft.com/news/25865/میادین-نفتی-مرزی-ایران-عراق-نقشه -------------------------------------------------- عنوان : میادین نفتی مرزی ایران و عراق| نقشه -------------------------------------------------- متن :