پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 30 تير 1395 ساعت 17:28 http://www.mizenaft.com/gallery/14066/1/بوعلی-اطفای-حریق -------------------------------------------------- عنوان : بوعلی پس از اطفای حریق -------------------------------------------------- متن :