پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 10 اسفند 1398 ساعت 16:54 http://www.mizenaft.com/news/26351/لباس-غیررسمی-وزیر-اسبق-نفت-عکس -------------------------------------------------- عنوان : لباس غیررسمی وزیر اسبق نفت| عکس -------------------------------------------------- زمان دقیق این تصویر مشخص نیست ولی مربوط به دورانی است که محمد آقازاده وزیر نفت بود. روزی که وی به مجتمع تفریحی محمودآباد نفت رفته بود. متن :