پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 9 تير 1399 ساعت 17:13 http://www.mizenaft.com/news/27676/فرجام-تلخ-برجام-گازی-عکس -------------------------------------------------- عنوان : فرجام تلخ برجام گازی| عکس -------------------------------------------------- متن : زمستان 95 که روزنامه های همسو با دولت برای خطای بزرگ گازی وزارت نفت تیتر زدند برجام گازی، هر صدای کارشناسی را تخریب کردند و آن ها را عده ای سیاسی کار دانستند؛ از زنگنه تصویری کشیدند که حافظ منافغ ملی است و اگر نبود، چه ها که نمی شد. حالا که حکم محکومیت دو میلیارد دلاری رسانه ای شده است، همه سکوت کرده اند و دوباره، دولت قبل را مقصر می دانند! زنگنه یکبار دیگر نشان داد که چگونه می تواند با اجتهاد شخصی خود منافع جمهوری اسلامی ایران را بر باد دهد فارغ از اینکه زمان مشخص می کند چه کسی تیزی کینه را به قلب منافع کشور وارد می کند. دو میلیارد دلار برای ترکمنستان و بدبختی برای مردم ایران.