پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 30 خرداد 1397 ساعت 6:58 http://www.mizenaft.com/note/21285/مریدان-لباس-ژنرال-ها -------------------------------------------------- وقتی وزیر نفت وعده خود را نقض کرد عنوان : مریدان در لباس ژنرال‌ها -------------------------------------------------- تا پیش از سال 92 خبری از ژنرال و گروهبان نبود؛ زنگنه این واژه را وارد ادبیات نفتی‌ها کرد و امروز تبدیل به یک طنز تلخ شده است، شنیده شدن کلمه ژنرال به لبخند معناداری منجر می‌شود که چند تصویر را به ذهن می‌آورد، زنگنه، شاگردان، نمایندگان و مریدان. متن : وحید حاجی پور |پنج سال از وزارت نفت زنگنه گذشت؛ وزیر نفت در سال 92 وعده های بزرگی داد که یکی از این وعده ها حضور دوباره ژنرال ها در نفت بود. به این اظهارات زنگنه دقت کنید: افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه ای و کار بلد باشند؛ باید گروهبان هایی که الآن سرکار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال ها کارها را انجام دهند. وزیر نفت در آن روزها معتقد بود عده ای گروهبان مسئولیت هدایت صنعت نفت را بر عهده داشتند، عده ای که ازنظر خط فکری وی همان اوستاکارهای آموزشگاه های فنی بودند، کسانی که بدون بلیت سوار شدند و یک شبه مدیریت را تجربه کردند. او بر این مهم اصرار داشت که جایگاهی که این مدیران در آن حضور دارند مناصبی نیست که تاب تحمل چنین مدیران ضعیفی را داشته باشد. در چنین شرایطی، عده ای برای زنگنه هورا کشیدند و گفتند او آمده است نفت را آباد کند، او می آید تا ژنرال ها را بر سرکار بیاورد بدون آنکه تعریفی از این کلمه ارائه کنند. آقای وزیر هم با کلیدواژه کردن ژنرال، همه نوع حمایت را از آن خود کرد اما دیری نپایید ژنرال تبدیل به واژه ای شد که شخص وزیر هم از آن فراری شد. او برای افرادی حکم زد که در دولت های نهم و دهم در سمت های مهمی حضور داشتند و در دولت یازدهم تنها از منصبی به سمتی دیگر منتقل شدند و برخی نیز ارتقا یافتند. زنگنه، وزیری هامانه را قائم مقام خود کرد؛ رکن الدین جوادی را به نفت فرستاد، شعری مقدم و پیوندی را برای پتروشیمی در نظر گرفت، معاونت برنامه ریزی را به معظمی سپرد، کلید امور بین الملل را به قمصری برگرداند، سلبعلی کریمی را به نفت مرکزی رهنمون کرد، سعید حافظی را برای فلات قاره کنار گذاشت، بورد را از مناطق برکنار و عالی پور را جایگزین او کرد، اصولی را از نفت خزر به حراست منتقل کرد و دوباره به حراست برگرداند و ...؛ در این رفت وآمدها عده ای از مدیران به طور کامل حذف شدند که اغلب این مدیران در زمره نخستین مدیرانی بودند که با نظر زنگنه در سال 92 و 93 حکم گرفتند. این افراد، همان افرادی بودند که ویژگی های وزیر نفت را دارا بودند؛ هم تجربه کاری داشتند و هم برخی از آن ها حرفه ای بودند. زنگنه به همه منصوبان خود ژنرال گفت ولی نتوانست آن ها را تحمل کند، اغلبشان برکنار و استعفا دادند. از نفت رفتنند تا جوانک ها و سوگلی های وزیر نفت پا به عرصه مدیریت بگذارند؛ شاگردان زنگنه یک به یک سکوهای مدیریتی را از آن خود کنند و کک کسی هم نگزد که مگر قرار نبود ژنرال ها به نفت بیایند؟ ژنرال های امروز وزیر نفت یا بازنشسته هستند و یا بسیار جوان؛ در بیشتر موارد انتصابی حد وسطی دیده نمی شود و زنگنه هم به طور کامل فراموش کرد که چه وعده ای به نفتی ها داده بود. در تاریخ صنعت نفت ایران، این شیخ الوزرا بود که خطی های دانشگاه به مدیریت نفت را راه اندازی کرد و افرادی را به کار گرفت که تنها باید یک ویژگی داشته باشند : مرید بودن. البته اتوبوسی هم روبروی بهارستان پارک کرد تا نمایندگان سابق و فعلی مجلس بتوانند به نفت بیایند تا کلکسیون ژنرال ها کامل شود. تا پیش از سال 92 خبری از ژنرال و گروهبان نبود؛ زنگنه این واژه را وارد ادبیات نفتی ها کرد و امروز تبدیل به یک طنز تلخ شده است، شنیده شدن کلمه ژنرال به لبخند معناداری منجر می شود که چند تصویر را به ذهن می آورد، زنگنه، شاگردان، نمایندگان و مریدان. پنجسال از صدارت زنگنه در نفت می گذرد و دست وی خالی تر از چیزی است که وعده داده بود. همان بس که ژنرال های کاغذی وی، در حد همان گروهبان های دولت گذشته نبوده و نیستند و فقط به یمن ارادت به مقام عالی وزارت، یونیفرم ژنرالی را بر تن کرده اند وگرنه چه کسی فکر می کرد جوان هایی ژنرال شوند که نه تحصیلات مرتبطی با نفت دارند و نه یک روز گرمای خوزستان و عسلویه را لمس کرده اند.