پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 11 آذر 1398 ساعت 15:06 http://www.mizenaft.com/news/25425/سهم-درآمدهای-نفتی-غیرنفتی-بودجه-ایران -------------------------------------------------- عنوان : سهم درآمدهای نفتی و غیرنفتی در بودجه ایران -------------------------------------------------- متن :