پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 29 تير 1398 ساعت 16:56 http://www.mizenaft.com/news/24200/تکلیف-نامشخص-زنگنه-بیات -------------------------------------------------- عنوان : تکلیف نامشخص زنگنه با بیات! -------------------------------------------------- وزیر نفت یکبار دیگر برای عبدالحسین بیات دست به قلم شد. | زنگنه یکبار وی را برکنار کرد، یکبار دیگر برای وی حکم عضویت در هیئت مدیره صادر کرد، یکبار وی را از این سمت برکنار کرد و امروز دوباره برایش حکم عضویت در هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را صادر کرد. یکی از معدود انتصاب‌های قابل دفاع زنگنه متن : به گزارش میز نفت،در حکم بیژن زنگنه آمده است: با عنایت به تعهد و تجارب جنابعالی، به استناد ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و مواد (۱۷) و (۱۸) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حسب اختیار تفویضی به اینجانب در جلسه مورخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۷ مجمع عموعی این شرکت، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران منصوب می شوید. امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با سایر اعضای محترم هیئت مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.