پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 2 خرداد 1399 ساعت 13:42 http://www.mizenaft.com/news/27351/کرامت-خاص-وزیر-رئیس -------------------------------------------------- عنوان : کرامت خاص وزیر و رئیس -------------------------------------------------- متن : این هم از کرامات دولت روحانی و وزیر نفتش است که برای نصب جکت فاز ۱۱ با رئیس جمهور ارتباط مجازی گرفته می شود تا وی دستور را صادر کند؛ دقت کنید دستور نصب جکت! پس از ۷ سال خدمت به قطری ها، تصمیمی را اجرا می کنند که توسط دولت قبل گرفته شد و حالا در یک نمایش، با افتخار توسط وزیر نفت اجرا می شود، با هنرمندی رئیس جمهور!