پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 23 مرداد 1394 ساعت 22:49 http://www.mizenaft.com/gallery/8036/1/پالایشگاه-آبادان-دهه-50-شمسی -------------------------------------------------- عنوان : پالایشگاه آبادان در دهه 50 شمسی -------------------------------------------------- متن :