پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 13 ارديبهشت 1399 ساعت 12:10 http://www.mizenaft.com/news/27136/بورس-ربیعی-رد -------------------------------------------------- ​جعفر ربیعی به دردسرافتاد؟ عنوان : بورس، ربیعی را رد کرد -------------------------------------------------- از هلدینگ خلیج فارس خبر می‌رسد که با وجود گذشت بیش از ۲ ماه از معرفی هیات مدیره جدید این شرکت، نام اعضای جدید هنوز در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است، اما علت چیست؟ متن : به گزارش میزنفت، نفتی ها نوشت: از هلدینگ خلیج فارس خبر می رسد که با وجود گذشت بیش از ۲ ماه از معرفی هیات مدیره جدید این شرکت، نام اعضای جدید هنوز در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و گره اینکار در عدم ارسال تایید صلاحیت ربیعی مدیرعامل این شرکت از سوی سازمان بورس است. چراکه طبق قانون، برای ثبت هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی در ثبت شرکت ها در ابتدا می بایست تاییدیه بورس برای آنان صادر گردد. دراین بین گفته می شود تایید دیگر اعضای هیات مدیره از سوی سازمان بورس ارسال شده اما هنوز تاییدیه جعفر ربیعی ارسال نشده و نگرانی ها در خصوص رد صلاحیت احتمالی این مدیرعامل افزایش یافته است! براساس این گزارش، پیش از این، سازمان بورس تنها صلاحیت حرفه ای هیات مدیره ها را تایید می کرد که اخیرا طی چند ماه گذشته تایید صلاحیت نهادهای نظارتی نیز به آن افزوده شده است. برهمین اساس برخی از کارشناسان نسبت به تاییدنشدن صلاحیت برخی از اعضای جدید هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس که به دلیل سابقه زنگنه در عدم طی روند اداری و دریافت تایید صلاحیت از سوی برخی از نهادهای نظارتی شهرت دارد، ابراز نگرانی می کردند که به نظر می رسد تایید صلاحیت این افراد طی نامه ای از سوی سازمان بورس به هلدینگ اعلام گردیده است. اما دراین بین جعفر ربیعی همچنان در انتظار نامه تایید صلاحیت خود است که به اذعان برخی از کارشناسان عدم ارسال آن طی این مدت با ابهاماتی روبروست. ضمن آنکه باید یادآور شد هلدینگ خلیج فارس بزرگترین نهاد مالی ثبت شده در سازمان بورس است که قطعا عدم ارسال صلاحیت مدیرعامل این هلدینگ موضوع کوچکی نیست که این سازمان به راحتی از آن عبور کرده باشد مگر آنکه ابهاماتی دراین میان باشد. چراکه در حال حاضرطبق آنچه در اداره ثبت شرکت ها درج شده همچنان رحیمی رئیس هیات مدیره این هلدینگ محسوب می شود و البته ختلان نیز همچنان به صورت کاغذی نقش آفرین این هلدینگ است. براین اساس گفته می شود سازمان بورس در این هفته در نهایت مجبور به ارسال نامه تایید و یا عدم تایید صلاحیت ربیعی است که باید دید چه اتفاقی در پیش است؟ اگرچه رایزنی هایی برای دریافت هر چه سریعتر این نامه در حال وقوع است! اما قطعا لازم است نهادهای نظارتی با دقتی بیشتر به این موضوع و دلایل تاخیر در ارسال نامه سازمان بورس در خصوص تایید صلاحیت این مدیرعامل بپردازند چراکه نباید فراموش کرد در شرایط تحریم و روزهای جنگ اقتصادی باید نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت هایی باشد که چرخ اقتصاد کشور به نوعی بر دور آنان می چرخد!