پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 7 آبان 1398 ساعت 12:34 http://www.mizenaft.com/news/25101/مقایسه-ترکیبات-نفت-سبک-سنگین -------------------------------------------------- عنوان : مقایسه ترکیبات نفت سبک و سنگین -------------------------------------------------- متن :