پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 24 بهمن 1394 ساعت 7:27 http://www.mizenaft.com/gallery/12007/1/روند-کاهشی-تعداد-دکل-های-حفاری-آمریکا-نمودار -------------------------------------------------- عنوان : روند کاهشی تعداد دکل های حفاری آمریکا/ نمودار -------------------------------------------------- متن :