پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 13 بهمن 1398 ساعت 16:21 http://www.mizenaft.com/news/26048/تفکیک-مصرف-گاز-آمریکا-چگونه -------------------------------------------------- عنوان : تفکیک مصرف گاز در آمریکا چگونه است؟ -------------------------------------------------- مصرف گاز طبیعی بخش های مختلف ایالات متحده در ۷۰ سال اخیر متن :