پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 2 خرداد 1399 ساعت 13:46 http://www.mizenaft.com/news/27353/رفیق-شهرام-جزیاری-نفت-عکس -------------------------------------------------- عنوان : رفیق شهرام جزیاری در نفت |عکس -------------------------------------------------- متن : به یمن وزارت زنگنه، الیاس حضرتی نفتی شده است. می خواهند برای کسی حکم مدیریت بازرسی وزارت نفت را صادر کنند که با شهرام جزایری به کله پزی می رود و گذر ایام می کند. این انتصاب می تواند یکبار دیکر ثابت کند که ژنرال تا چه اندازه به مبارزه با فساد اعتقاد دارد!