پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 25 مرداد 1398 ساعت 19:44 http://www.mizenaft.com/news/24464/تعهدی-ندادیم -------------------------------------------------- سخنگوی وزارت امور خارجه: عنوان : تعهدی ندادیم! -------------------------------------------------- ​سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا ایران برای آزادی نفتکش گریس-1 ضمانتی به انگلیس یا دولت جبل الطارق داده است؟ گفت: از سوریه در همه حوزه‌ها از جمله نفت و انرژی حمایت می‌کنیم. متن : به گزارش میز نفت، سید عباس موسویسخنگوی وزارت امور خارجهدر پاسخ به سئوالی مبنیبراینکه آیاایرانبرای آزادی نفتکش گریس-1 ضمانتی بهانگلیسیادولتجبل الطارق داده است؟ گفت: ازسوریهدر همه حوزه ها از جملهنفتوانرژیحمایت می کنیم. اخبار سیاسی- او ادامه داد: این کار قانونی است و به هیچ کشور ثالثی ربط ندارد.جمهوری اسلامی ایرانبه هر مشتری قدیمی و تازه ای که بخواهد، نفت خود را می فروشد. موسوی با اشاره به توییتوزیر امور خارجهو سفیر کشورمان درلندنعنوان کرد: آنچه علنا اعلام کردیم صرف بیان واقعیت در مورد مقصدکشتیگریس یک بود که از ابتدا هم قرار نبود به سوریه برود. وی درمصاحبهباباشگاه خبرنگاران جوان تاکید کرد: ایران برای آزادی نفتکش گریس-1 هیچ تعهدی مبنی براینکه به سوریه نرود نداده است، زیرا از ساعات اولیه توقیف نفتکش اعلام کردیم که مقصد نفتکش سوریه نبوده و تا انتها هم بر سر همین حرف باقی مانده و تاکید کردیم که اگر هم مقصد نفتکش سوریه بود بازهم هم به کسی ربطی نداشت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: درحقیقت آنها بخاطر خروج آبرومندانه از این اقدام غیر قانونی و دزدی دریایی، بحث تعهد را مطرح کردند.