سرانجام بستن کانال های انتقال پول

قفل منابع مالی نفت در چین

8 ارديبهشت 1395 ساعت 9:42

کنار گذاشتن کانال های انتقال پول توسط وزارت نفت به دلیل خوشبینی بیش از اندازه به آینده موجب شده است تنها یک راه برای انتقال پول وجود داشته باشد که هیچ شرکتی حاضر نیست از آن استفاده کند.


به گزارش ميز نفت٬ یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت هم اکنون برای نوسازی تاسیسات خود دچار مشکل شده است و با وجود در اختیار داشتن منابع مالی در چین٬ هیچ پیمانکاری حاضر نمی شود پول خود را از این کشور منتقل کند.

کارمزدهای بالای انتقال پول از چین - 7 درصد- مهم ترین دلیل قفل شدن منابع در چین است. این در حالی است که تا پیش از بستن کانال های انتقال پول در دوبی٬ مشکل خاصی در این باره وجود نداشته اما با توجه به بسته شدن این راه ها و عدم حل شدن مشکلات بانکی٬ مشکلات امروز بیشتر از گذشته شده است!


کد مطلب: 13055

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/13055/قفل-منابع-مالی-نفت-چین

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com