۰
۱۵
تکرار/ به بهانه اظهارات جدید رئیس جمهور:

وزارت نفت مردود در پارس جنوبی

دولت يازدهم ميانگين پيشرفت پروژه‌هاي پارس جنوبي را از 1/5 درصد به 0/5 درصد كاهش داد! / نگاهي به روند پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي پارس جنوبي طي 2/5 سال اخير نشان مي‌دهد دولت يازدهم با وجود تزريق مالي مناسب تنها توانسته است به پيشرفت فيزيكي ماهانه 0/55 درصد دست يابد در حالي كه اين رقم در 30 ماه پاياني دولت دهم 1/5 درصد بود.
عسلویه در رکود - عصر نفت
عسلویه در رکود - عصر نفت
وحید حاجی پور|  وزير نفت دولت يازدهم كه در طول وزارت نخست خود در دوره اصلاحات موفق به توسعه و بهره برداري 5 فازپارس جنوبي شد در حالي پارس جنوبي را تحويل دولت بعد داد كه فازهاي 6، 7 و 8 با پيشرفت 75/4 درصد و فاز 9 و 10 با پيشرفت 27 درصد به دولت جديد رسيده بود.

در آن دوران تحريم‌ها به شدت سال‌هاي بعد وجود نداشت و پتروپارس در فاز يك با ميانگين ماهانه پيشرفت 1/23 درصد، توتال در فاز 2 و 3 با ميانگين ماهانه 1/56 درصد پيشرفت، اني و هيونداي در فاز 4 و 5 با ميانگين پيشرفت ماهانه 1/66 درصد كار خود را به پايان رسانده بودند. فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي نيز با ميانگين پيشرفت 1/23 درصد و فاز 9 و 10 نيز با ميانگين پيشرفت 0/77 درصد به كار خود در دولت اصلاحات پايان دادند. در فاز 9 و 10 كنسرسيومي متشكل از اويك، تأسيسات دريايي و شركت GS كره جنوبي پيمانكار اين پروژه بودند.

اين ارقام در حالي به ثبت رسيد كه وزارت نفت در آن سال‌ها برنامه مدوني براي بهره‌برداري از پارس جنوبي نداشته و توسعه «موزائيكي» را در دستور كار قرار داده بود در حالي كه قطري‌ها با تدوين برنامه‌اي جامع و همه جانبه – درست بر‌خلاف ايران-  توسعه پارس جنوبي را آغاز كرده بودند. به هر شكل بر اساس اين مدل پارس‌جنوبي به دولت دهم رسيد و اين دولت برنامه‌هاي اصلاحي را براي توسعه بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان آغاز كرد.
  

*دولت نهم و تكميل پروژه‌ها
دولت جديد در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه نداي تحريم‌هاي جديد به گوش مي‌رسيد اما با اين وجود فاز 6، 7 و 8 با ميانگين پيشرفت ماهانه 0/66 درصد، خرداد 89 تكميل شد. فاز 9 و 10 نيز تا حدودي تكميل شد و در همان ايام و با پيشرفت فيزيكي 1/17 درصد به كار خود پايان داد هرچند به دليل نبود رشته‌هاي درون‌چاهي بخشي از اين پروژه به صورت كامل انجام نشد. همزمان با اين پروژه‌ها، پروژه‌هاي ديگر نيز پي‌ريزي شد ولي از سال 89 به بعد تحريم‌ها وضعيت بحراني براي پروژه‌ها ايجاد كرد اما با اين وجود اعداد ثبت شده در پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها حاكي از يك موفقيت پرهزينه بود.

فاز 12 از خرداد 89 تا مرداد 92 ماهانه 1/66 درصد پيشرفت داشت؛ فاز 13 نيز با معدل پيشرفت 1/72 درصد ركورد خوبي از خود به جا گذاشت. در فاز 14 اين رقم حوالي 1/37 بود، فاز 15 و 16 نيز رقم 1/16 درصد پيشرفت فيزيكي ماهانه را ثبت كرد. فاز 17 و 18 نيز طي اين سال‌ها به طور ميانگين ماهانه 1/17 درصد پيشرفت فيزيكي را تجربه كرد و در فاز 19 به 1/77 درصد رسيد. فاز‌هاي 20 و 21 با پيشرفت ماهانه 2 درصد و فازهاي 22 تا 24 نيز با پيشرفت 1/69 درصد در ماه بيانگر پيشرفت پروژه‌ها بودند. با اين وجود در اين دوره بالاترين سرعت پيشرفت فازهاي پارس‌جنوبي يعني پيشرفت متوسط ماهانه نزديك به 1/5 درصد براي هشت پروژه‌ همزمان در قالب 18 فاز استاندارد پارس جنوبي ثبت شد.

عملکرد دولت دهم در توسعه پارس جنوبی
*عملکرد وزارت نغت در پارس جنوبی/ 30 ماه پایانی دولت دهم

دولت دهم با به پايان رساندن پنج فاز باقيمانده از دولت هشتم توسعه فازهاي جديد را آغاز كرد و توانست با ميانگين پيشرفت كلي 69 درصد و پيشرفت ماهانه 1/5 درصد پروژه‌ها را تحويل دولت يازدهم دهد. اين در حالي است كه دولت هشتم دو پروژه را با ميانگين كلي 51 درصد و ميانگين ماهانه يك درصد تحويل داد. اين در شرايطي است كه دولت هشتم در راهبري دو پروژه و در شرايط سفيد چنين اعدادي از خود به جاي گذاشت در حالي كه دولت دهم هشت پروژه مهم را يا اعدادي كه به آن اشاره شد به دولت بعدي واگذار كرد.


*دولت يازدهم
بيژن نامدار زنگنه كه به نفت آمد در بازديد از پارس‌جنوبي گفت كه در طول اين هشت سال هيچ اتفاقي نيفتاده است. او گفت كه مشكل اصلي در پروژه‌هاي پارس‌جنوبي پول نيست بلكه مديريت پروژه است، لذا تصميم گرفت ژنرال‌هاي بزرگ را در راهبري پروژه‌ها قرار دهد. او علي‌اكبر شعبانپور را به مديريت شركت نفت و گاز پارس منصوب كرد در حالي كه او سابقه اجراي پروژه نداشت و شخص خود وزير مسئوليت پارس‌جنوبي را بر عهده گرفت.

نگاهي به وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها از شهريور 92 تا اسفند 94 نشان مي‌دهد كه ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها با وجود تزريق مناسب منابع مالي – حدود 15 ميليارد دلار-  به پروژه‌ها ميانگين ماهانه پيشرفت پروژه‌ها از 1/5 درصد به 0/55 درصد كاهش يافت.

نگاهي به جداول 2 نشان مي‌دهد با وجود تزريق مناسب منابع مالي به پروژه‌هاي پارس جنوبي 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم، روند تكميل پروژه‌ها بسيار كند و نااميدكننده بوده است و انتظار مي‌رود تكميل پروژه‌ها تا پايان سال 96 به طول بكشد. اين ادعا با واقعيت همخواني ندارد چراكه با توجه به كند شدن پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها در 10 درصد پاياني و روند فعلي توسعه به طور قطع توسعه پارس جنوبي 30 ماه ديگر به اتمام مي‌رسد. اين در حالي است كه بيژن نامدار زنگنه يكي از موفقيت‌هاي وزارت خود طي 2/5 سال گذشته را تسريع در پروژه‌هاي پارس جنوبي مي‌داند و معتقد است با مديريت خوب پروژه، عملكرد غير قابل دفاع دولت گذشته در عسلويه را جبران كرده است!

شرايط صنعت نفت تفاوت خاصي با دوره گذشته نكرده است و تحريم‌هاي فلج‌كننده همچنان وجود دارد و حتي شرايط نيز بهتر شده است اما مديريت ضعيف پروژه‌ها در پارس‌جنوبي و عقبگرد وزارت نفت، ضررهاي ميليارد دلاري را به كشور وارد كرده است.
 

عملکرد دولت یازدهم در پارس جنوبی
* *عملکرد وزارت نغت در پارس جنوبی/ 30 ماه ابتدایی دولت یازدهم


*رسيدگي به پروژه‌ها
نكته تأسف‌برانگيزتر درباره مديريت پارس‌جنوبي، برگزاري جلسات پيگيري پروژه‌ها به‌صورت دو هفته يكبار در دفتر وزير نفت است در حالي كه وزير سابق نفت و مديرعامل شركت ملي نفت روزهاي پاياني هفته در عسلويه حاضر مي‌شدند و از نزديك به پروژه‌ها رسيدگي مي‌كردند.

از سوي ديگر، چينش مديران در شركت نفت و گاز پارس و پيمانكاران نشان مي‌دهد گويا هيچ عزمي در توسعه پارس‌جنوبي وجود ندارد. وزير نفت يك چهره بهره‌بردار و بيگانه با پروژه را به سمت مديريت شركت نفت و گاز پارس منصوب كرده است كه هيچ سنخيتي با پروژه و حتي مباني آن ندارد. مديران پروژه كنار رفته و چهره‌هاي غيرتوسعه‌اي عنان كار را بر عهده گرفته‌اند كه همين موضوع موجب كاهش يك درصدي پيشرفت ماهانه پروژه‌ها و عقب‌ماندگي شديد شده است. زنگنه در روزهايي كه براي وزارت نفت خود را آماده مي‌كرد مديران قبلي نفت را گروهبان ناميد و به دلسوزان نفت قول داد تا ژنرال‌ها را جايگزين آنها كند. گروهبان‌ها رفتند و ژنرال‌ها در پارس جنوبي به اندازه «سرباز صفر» نيز كارايي نداشتند تا به همگان ثابت شود عملكرد، بهترين قاضي براي درجه‌بندي مديران نفت است؛ «آمارها دروغ نمي‌گويند.»
يکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۳
کد مطلب: 13109
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


POGC
Iran, Islamic Republic of
واقعی ترین گزارشی که خوندم تو این مدت بود.واقعا ببینید کارکنانی که با عوام فریبی آقایان که در رسانه ها گزارش غلط به مردم و مسئول میدهند چه میکشند.
عسلویه.نفت و گاز مارس
Iran, Islamic Republic of
واقعا از عصر نفت ممنونیم. حالا بیایند پاسخ این تحلیل اماری را بدهند . در همان روز انتصاب انهایی که قبلا اقای شعبانپور را از نظر کاری می شناختند انتصاب او را پایانی بر توسعه سریع و متقن طرح های پارس جنوبی تفسیر کردند.
Iran, Islamic Republic of
تو متن نوشته فازهای 1 تا در دولت هشتم و نهم افتتاح شد فازهای 6 و 7 و8 هم 75 درصد پیشرفت داشت بعد از 84 تا سال 89 تا فاز 10 تقریباً تکمیل شدیعنی فقط دو فاز بقیه فازها هم طبق نوشته خودتون پیشرفت چشمگیری نداشته بعد آخر سر نتیجه می گیرید که دولت نهم و دهم خیلی بیشتر از بقیه دولت ها تو ساخت پارس جنوبی کار کرده در ضمن باید توجه داشت در دولت هفتم و هشتم هم فقط 6/5 سال صرف ساختن پروژه ها شد و تقریباً 1/5 سال کار مطالعاتی شد
خواهشناً مغرضانه متن نزنید در ضمن این نظر هم منتشر کنید
Iran, Islamic Republic of
فاز 12 نود درصد پیشرفت تحویل گرفتن بعد از دو سال تمامش کردن این یعنی چند درصد سرعت پیشرفت پروژه؟؟
رسا
Iran, Islamic Republic of
شدت گرفتن تحریمها و توقیف کالاها از اواخر سال 91 با تحریم شدید اتحادیه اروپا مانع تحویل بسیاری اقلام شدکه سفارش مجدد و زمان ساخت و تحویل آنها طبعا اثر روی سال بعد میگذارد،بنابراین عملکرد فاز 12 که در سال 92 اولین راه اندازی و در 93 تکمیل شد مناسب بوده است، بعلاوه اینکه 10 درصد آخر کار روی منحنی اس هم نگاه شود روند کندتری دارد که طبیعت و ذات همه مگاپروژه های نفتی است در ماههای اول که بتن ریزی و کار سیویل و سازه است پیشرفت گرفتن خیلی ساده تر است تا ماههای آخر پروژه که فرایند پیجیده راه اندازی دارد.
Iran, Islamic Republic of
اتفاقا این گزارش خیلی واقع بینانه است. دقیقا زده تو خال و برای مایی که در نفت و گاز پارس هستیم کاملا مشهوده. حالا نمیدونم چرا بعضیا بهشون بر خورده
سلامی
Iran, Islamic Republic of
خسته نباشن مدیرا. مدیرایی که ساعت 8 تازه از رستوران میان بیرون معلومه خب اینطوری کار می کنن. فقط اونجاش عالیه که از تهران فرمون میدن
یک کارگر
Iran, Islamic Republic of
آقتی شعبانپور خیلی دوست دارند کمک کنند اما واقعا نمی توانند. نمی توانند زیرا تفکر پروژه ای ندارند و آقای زنگنه هم از تهران پروژه را رراهبری می کنند. همین نیم درصد هم خیلیه
Iran, Islamic Republic of
خب وقت نداریم... باید بریم کلاس زبان فرانسه
Iran, Islamic Republic of
مجری که خونش مشهده و اقماری کار میکنه و هم دفتر تهران داره هم دفتر خرمشهر هم دفتر عسلویه و هم حقوق و مزایا و بدی آب و هوای عسلویه رو میگیره شما خودتان این معادله رادحل کنید. آقای زنگنه گفتند جلوی بی انضباطی رو خواهند گرفت پس چی شد ؟
آمید
Iran, Islamic Republic of
با سلام
اگر عسلویه تعطیل است ولی برای برخی مدیران که نان دارد. مدیران تاسیسات دریایی اکثر آخر هفته هاشون را در ماموریت عسلویه می گذرانند. این شرکت در حال تعدیل نیرو است. همیشه هم تعدیل از نیروهای خدماتی و سطح پایین انجام می شود که مجموع حقوق 10 نفر از آنها از یک مدیر هم کمتر است. کجاست اقای زنگنه که دست پخت خود را در نفت ببیند. شرکت نفتی که بدهند دست دو نفر غیر نفتی بهتر از این نمی شود. البته این دو نفر تازه حکم گرفته اند ولی خط دهند و سیاست گذاری از ابتدای دولت یازدهم با این گروه بوده است و آن هم در یک کلام به تعطیلی کشاندن صنعت نفت است که دلیلی شود برای حضور چشم آبی ها - والسلام
نفتی
Iran, Islamic Republic of
به تمام نکاتی که فرمودید
این موضوعات را که مدیون نقش مدیریتی ژنرال شعبانپور است را هم اضافه بفرمایید
1. از آنجا که تحویل گیرنده بخش دریا یعنی سکو ها و خطوط لوله و تاسیسات جانبی مستقیما زیر نظر و تحت امر مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس می باشند .کلیه این بخش از پروژه های تحویل شده با پانچ لیستهای فاجعه بار و به زور تحویل بهره بردار می گردند و متاسفانه نهادهای نظارتی هم توان ورود به این موضوع را ندارند.
2. با توجه به اینکه بیشتر مدیران پالایشگاه های پارس جنوبی دست پرورده جناب شعبانپور بوده و پیشرفت خود را مدیون مدیریت ایشان در زمان مدیر عاملی مجتمع گاز پارس جنوبی می دانند در بسیاری از موارد اشکالات موجود در پروژه ها را با گرفتن یک مسافرت خارج از کشور تحت عنوان وندور ترینینگ
پانچ لیست های پروژه را ندیده گرفته و تبعات ناشی از این فجایع را در چند سال آینده خواهیم دید .
در هرحال مردم شریف ایران منتظر عواقب سوء مدیریت در پارس جنوبی باشند.
كارمند
Iran, Islamic Republic of
از كوزه همان طراود كه در اوست اين اقايان بيشتر از اين بلد نيستند اگر هم از سر دلسوزي حرفي بزني كه به مزاجشان خوش نيايد كه كارشما با كرام الكاتبين است فورا جابجائي وكم محلي واين بخشي مربوط به كارهاي پروژه هاست در بخش منابع انساني كه ديگر جائي براي گفتن نيست كه يه ديكتاتور ي كاملا مشهود وداراي لابيگري بسيار زياد هستند ودنبال آموزشهاي كه معمولا مربيان انها از قبل شناخته شده وقراردادسر خود با هزينه هاي بالا سري بگذريم اب از سر چشمه گل الود است .خدا رحم كند
مهرداد
Iran, Islamic Republic of
تا زمانیکه شعبانپور هست پیشرفت لاکپشتی وجود دارد. شما انتخاب افراد و مدیران شرکت رو بررسی کنید بینید بر سر رابطه شده نه شایستگی مثلاً آقای م.م در عرض 2.5 چطور از یک کارشناس دو تابعیتیه معمولی بعنوان عضو هیات مدیره، سرپرست و رئیس در شرکت مشغول و به تازگی به عنوان جانشین معرفی میشه یا کارشناس با 13 سال سابقه که تا قبل از مدیریت ایشان در هر مدیریتی به عنوان ........... شرکت زبان زده خاص و عام بودن چطور میشود در 2.5 سال 3بار جابجا و حکم به خورند و 3گرید شخصی از هیات مدیره براشون بگیرن!!!!! یا مجری فازی که هفته ای 3روز در عسلویه هستند چطور انتظار پیشرفت پروژه هست؟؟ البته این بخشی از عملکرد مدیریتی بوده واقعاً انتظار بیش از این نیست.
Iran, Islamic Republic of
احسنت نکات ریزی بود.