۱
۱۱
نگاهی به سخنان اخیر وزیر نفت

تکرار تناقض گویی های ژنرال

آقای زنگنه در کمیسیون انرژی فرمودید که 2600 نفر را استخدام کرده اید و ... اولا چرا صریح و صادقانه نمی گویید که در شخص شما هیچ اراده ای برای جذب نیرو وجود ندارد و هر چه استخدام در دوره ی شما انجام شده یا میراث گذشته گان بوده و یا طبق روال همیشگی از بین دانشجویان دانشگاه نفت بوده که اجبارا اولی را انجام دادید و جلوی دومی را با درایت داهیانه تان گرفتید!!
زنگنه - عصرنفت
زنگنه - عصرنفت
ميزنفت/ متن زیر توسط یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت نوشته شده است؛ این متن در واکنش به سخنان اخیر وزیرنفت درباره جذب تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت به رشته تحریر درآمده است. در این یادداشت می خوانیم:

قصه پاسخگویی های ما به شبهات و فرافکنی های وزارت نفت حقیقتا به علت نبودن گوش شنوا و وجدان های بیدار در وزارت نفت ،بسیار ملال آور شده است لیکن برای تنویر افکار عمومی ناچارا این بار مجبوریم برای بار چندم مقابل تناقض گویی های جدید شخص وزیر محترم نفت بایستیم تا این بار نیز پرده راز تناقض گویی ها برداریم.

اخیرا مهندس زنگنه برای بار چندم در حضور نمایندگان مجلس  و در کمیسیون اجتماعی به ایراد سخنانی پرداخته اند که متاسفانه صحبت های ایشان ملغمه ای از تشویش و فریب افکار عمومی و مع الاسف همراه با دادن آدرس غلط به نمایندگان محترم بود.

اولین عذر بدتر از گناهی که شخص ژنرال زنگنه بر زبان راندند دادن آمارهای کذایی از تعداد شاغلین رسمی و پیمانی در صنعت نفت بود که تعداد آن را 225 هزار نفر شمردند که بسیار واضح است این امر برای آماده کردن اذهان نمایندگان به منظور ایجاد این فضای ذهنی است که تعداد نیروهای مازاد در نفت بسیار زیاد است اما اولا از بین متخصصان امر کیست که نداند در این برهه زمانی مجموعه نفت بشدت از کمبود نیروی انسانی در بخش عملیاتی و فنی رنج می برد؟ آیا می توان باور کرد که زنگنه این مساله را نمی داند؟ یا باید باور کنیم و می داند ولی... 

ثانیا به فرض اینکه تعداد نیروها بسیار زیاد و مازاد نیاز وزارت نفت باشند آیا این توجیهی می شود که دانشگاه صنعت نفت که چندین سال است به طور مداوم و طبق دیکته های خود وزارت نفت مشغول جذب دانشجو و نیروی متخصص است بوسیله ی یک بخشنامه یک شبه  از هویت ماهوی خود خالی شود و بگویند به شما نیازی نداریم؟

در جای دیگر فرمودند که بورسیه با تعهد استخدام متفاوت است!!واقعا باید گفت احسنت و مرحبا شیخ الوزار!! اگر این سخن شما که در تناقض آشکار با روال جذب دانشجویان نفت و آیین نامه های گذشته وجدید وزارت نفت است را هم بپذیریم می شود بفرمایید این همه خرج هنگفتی که هرساله برای ترتبیت نیرو در دانشگاه صنعت نفت صورت می گیرد به چه دلیل است برای ایجاد انگیزه؟؟!!

چرا این انگیزه کذایی را در جاهای دیگر ایجاد نکرده و نمی کنید؟به راستی ما را چه فرض کرده اید شیخ الوزرا؟ براستی با این اقدامات اخیراتان در سرکوب دانشگاه صنعت نفت و تهمت های آشکاری  که به فارغ التحصیلانش در بسیاری از سخنرانی هایتان زدید ایجاد انگیزه کرده اید یا تیشه به ریشه امید جوانان مملک زده اید؟!! خواهشا از این پس از این نوع انگیزه ها درهیچ کجا ایجاد نفرمایید!

بگذارید صریح و بی پرده بگوییم آقای وزیر؛ شما خود نیز بر حق دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت به خوبی واقفید چر که از سال 92 تا 94 نیز به پای حکم استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت بارها امضا زده اید! آیا منکر امضاهای خودتان نیز می شوید؟آیا آن مجوز ها و امضاها غیرقانونی بود که پایشان را امضا نمودید؟؟ همین اخیرا نیز اقرار کرده اید که اولویت استخدام با دانشجویان نفت است اما نمی دانیم چه شد که به یکباره تصمیم گرفتید روال گذشته را یک شبه کن فیکون کرده و راه تخلیه ی هویتی دانشگاه صنعت نفت را پیش بگیرید.    

آقای وزیراخیرا در کمیسیون اجتماعی فرمودید که وزارت نفت تنها در رشته های بالادستی استخدام می کند و استخدامی در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها ندارید و این را نیز گفتید که اولویت استخدام با دانشجویان دانشگاه نفت است.هرچند که لطف فرمودید و همین اولویت را نیز که می فرمایید از امتیازات دانشگاه صنعت نفت از سال 95 به بعد حذف نمودید اما چه خوب است به چند سوال در رابطه با این اظهاراتتان پاسخ بدهید؟

اول اینکه از آنجا که جذب دانشجو در دانشگاه صنعت نفت دقیقا بر اساس ابلاغیه های وزارت نفت صورت می گیرد چرا وقتی وزارت نفت قصدی بر استخدام در صنایع پایین دست ندارد برای رشته های پایین دست در دانشگاه صنعت نفت به قول خودتان ایجاد انگیزه کرده اید؟ آیا از آمار مهندسین شیمی، برق و مکانیک فارغ التحصیل از دانشگاه نفت که اتفاقا چند تن از آنان با امضای خودتان استخدام شدند اطلاع ندارید؟

از آن گذشته آیا مجوزی که شخص شخیصتان برای استخدام رسمی حدود 300 نفر در پالایشگاه اراک در دوره جدید وزارتتان صادر نمودید اطلاعی ندارید؟ آیا در صدور این مجوز که به صورت انحصاری برای بومیان استان مرکزی صادر نمودید اولویت استخدام دانشجویان نفت که بدان اقرار دارید را فراموش کردید؟ آیا نمی دانستید که دانشگاه نفتی هم وجود دارد؟پس چرا اندک حقی برای دانشجویان و فارغ تحصیلان دانشگاه نفت در این مجوز استخدامی قایل نشدید؟ راستی آقای وزیر پالایشگاه نفت پایین دست است یا بالادست؟
 
آقای زنگنه در کمیسیون انرژی فرمودید که 2600 نفر را استخدام کرده اید و ... اولا چرا صریح و صادقانه نمی گویید که در شخص شما هیچ اراده ای برای جذب نیرو وجود ندارد و هر چه استخدام در دوره ی شما انجام شده یا میراث گذشته گان بوده و یا طبق روال همیشگی از بین دانشجویان دانشگاه نفت بوده که اجبارا اولی را انجام دادید و جلوی دومی را با درایت داهیانه تان گرفتید!!

ثانیا چرا بحث دانشگاه صنعت نفت را با دیگر دانشگاه ها و استخدام آزمونی ها خلط می کنید؟ آری شما 2600 نفر در این دوره جذب نمودید اما این آمار مربوط به استخدام با آزمون بود که در دولت قبل انجام شده بود و ما نیز خوب می دانیم اگر به میل شما می بود احدی از 2600 نفر را استخدام نمی کردید چرا که فشار های مجلس قبلی منجر به استخدام این عزیزان شد و اما در بحث استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه نفت شما حقیقتا یک نگاه خصمانه همواره داشته اید لیکن شجاع باشید و نیات خود را با خلط مباحث و در لفافه گویی در مقابل نمایندگان مجلس پنهان ننمایید.

استدعا داریم به گونه ای وانمود ننمایید که تلاش زیادی برای گرفتن مجوز استخدامی فارغ التحصیلان دانشگاه نفت انجام داده اید چرا که این روند جدیدی که مثلا برای جذب دانشگاه نفتی ها پی گرفته اید خوب می دانیم و می دانید که چیزی جز یک دور باطل و به اصطلاح سر دواندن دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت نیست.

آقای وزیر اجازه بدهید بی پرده و عیان خواسته ی خویش را به سمع و نظرتان برسانیم : خواسته همه ما دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت (تا ورودی منتهی به سال 94) این است که یک بار دیگر به امضاها و مجوزهای استخدامی  که خود شخص محترمتان ما بین سالهای 92 تا خرداد 94 (طبق روال همیشگی که از قبل موجود بوده) در خصوص استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت صادر کرده اید، بازگردید و با عدم عطف به ماسبق نمودن هرقانونی که اخیرا در سر دارید حق مارا به ما بازگردانید و ما قشر فرهیخته و نمایندگان نجیب شورای اسلامی را با صحبت از بند و تبصره های کذایی بازی ندهید چرا که صراحتا و صادقانه خدمتت شما عرض می کینم ما تا استتیفای حق خود از پای نخواهیم نشست.
 
 
 
 
  
 
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۵
کد مطلب: 15992
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


a
بیشتر نماینده های مجلس بیسوادن و نمیدونن فرق دانشگاه نفت و دانشگاه آزاد علی کتول آباد چیه.
دمت گرم مهندس زنگنه تا میتونی سر این نماینده های بی سواد شیره بمال ما هم بیکار و خسته و ناامیدیم و شاید تا مرز خودکشی بریم و...
آیت الله جنتی خوب این مجلس رو شست و گفت که همتون آرای خود را با پول بیت المال خریدید.
در ضمن در مورد 2600 نفر که با فشار مجلس بود، چون این 2600 نفر اکثرا بچه ها و فامیل های نماینده های مجلس قبل بودند.
مسعود
Russian Federation
چقدر راحت به نماینده های مجلس دروغ میگه وزیر نفت و هیچ پیگیری هم نمیشه
س
Iran, Islamic Republic of
آقای مهندس زنگنه وزیر محترم
گیرم که خلق را به طریقی فریفتی
با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟!
نیما
Iran, Islamic Republic of
.... حقه بازی بیش نیست. بیشتر به درد وزارت تجارت می خوره
فارغ
Iran, Islamic Republic of
احسنت واقعا که لب مطلب را ادا کرده اید، متاسفانه وزیر نفت کاری جز فرافکنی و ارائه امارهای دروغین به نمایندگان تا کنون نکرده است. این حق قانونی ما برای استخدام است و باید و باید این حق بازگردانده شود.
دوست
Iran, Islamic Republic of
..... ما تااستیفای حق خود از پای نخواهیم نشست.
فارغ التحصیل دانشگاه نفت
Iran, Islamic Republic of
بعد از این همه مدت، واقعا باعث تعجب هست که نمایندگان ملت با آمار و ارقام کاذب جناب وزیر آشنا نیستند. اینها همش دروغه، یه مجوز بسیار اندک اخذ شده، که سیاسیت وزارت بر این است که همه فارغ التحصیلان را با این مجوز ارزیابی کنند در نهایت 90 درصد را حذف می کنند و شاید شاید تعداد اندکی چذب شوند.
یکی نیست به این آقا بگه تا کی می خوای به ظلم کردن ادامه بدی.
نفتي
Germany
دمش گرم سر همه رو با امارهاي دروغش كلاه ميذاره...بيشتر به درد واحد ما ميخوره،بايد بياد بشينه كنار ما تو اتاق و از همونجا فشار و دماي بالاي برج تقطير رو برامون عددسازي كنه...تا ما به زحمت نيفتيم بريم پنل رو بخونيم
Iran, Islamic Republic of
بابا ما خيلي ساده ايم كه بخواهيم از اين اقايان حقمونو بگيريم جوانان ايمن مملكت هيچ ارزشي ندارند؟فقط زماني معني پيدا ميكنن كه تهديدي براي كشور در ميان باشه ؟
محمد
Russian Federation
درود بر دانشجویان ، فارغ التحصیلان و هر انسان آزاده ای که ضایع شدن حق را برنمی تابد:
گر خدا خواهد عدو شود سبب خیر. این وزیر نفت خودش داره ریشه ی خودش رو میزنه.
حق تعالی نگهبان و نگهدار حقِ مسلم ِ مورد ظلم واقع شدگانِ بورسیه های نفت هست. خدایا ! به ما صبر و استقامت عطا کن و به آن دسته از مسیولین دلسوز هم هوشیاری و بیداری و به وزیر نفت هدایت عطا کن. خدایا ! تو خود می دانی که برای قبولی و کسب رتبه ی عالی در کنکور سراسری ، تک تک ما زحمت های زیادی کشیده ایم و با اعتماد به وعده های داده شده ی مسیولین وزارت نفت و با انتخاب این دانشگاه آینده مون رو رقم زدیم. خدایا ! به تو ایمان داریم و به تو امیدواریم که هرگز نمیگذاری که حق مون رو ضایع کنند. خدایا ! نگاه مون به یاری توست و تنها پناه مون تویی:
خدایا!
تو خود گفتی که در درد شکسته خانه داری
شکسته غم دلم جانا به عهد خود وفا کن
حق نگهدار حق طلبان
یا علی
رحیم
Iran, Islamic Republic of
آقای دکتر روحانی ما در دوره قبل حامی شما بودیم ولی متاسفانه شما با سکوتتون در برابر این فرافکنی ها و دروغگویی ها و بدعهدی های آقای زنگنه چیزی جز شرمساری از خودتون برای ما به یادگار نگذاشتید پس تا دیر نشده جلوی این ژنرال زورگو و قلدر و خود رای رو بگیرید و نشون بدید که تدبیر باز هم میتونه حاکم بشه