میانگین تولید نفت در سال 94

29 فروردين 1396 ساعت 13:38

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 94،‌ در این سال به طور متوسط روزانه 2 میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام و 537 هزار بشکه میعانات گازی در کشور تولید شده است.


به گزارش ميز نفت ، براساس گزارش تفریغ بودجه سال 94 که توسط دیوان محاسبات اخیرا منتشر شده است 44 شرکت تولید کننده نفت خام ایران که عبارتند از شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکز، شرکت نفت فلات قاره و شرکت نفت و گاز اروندان در سال 94 به ترتیب 767 میلیون 573 هزرا و 994 بشکه،38 میلیون و 951 هزار و 961 بشکه،147 میلیون 223 هزار و 212 بشکه،70 میلیون و 290 هزار و 933 بشکه نفت خام تولید کردند.

که براین اساس مجموع تولید نفت خام کشور توسط این 4 شرکت در سال 94 حدود  یک میلیارد و 24 میلیون و 40 هزار و 100 بشکه است که با این شرایط می توان گفت در سال 94 روزانه 2میلیون 800 هزار بشکه نفت خام در کشور تولید شده است.

گزارش تفریغ بودجه سال 94 از تولید میعانات گازی در همان سال حاکی است شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب یک میلیون و 13 هزار و 397 بشکه، شرک نفت مناطق مرکزی 25 میلیون و 972 هزار و 226 بشکه، شرکت فلات قاره 60 هزار و 191 بشکه و شرکت نفت و گاز پارس که فازهای گازی پارس جنوبی را در اختیار دارد 169 میلیون و 167 هزار و 22 بشکه میعانات گازی تولید کرده است.

که براین اساس مجموع تولید میعانات گازی کشور توسط این 4 شرکت 196 میلیون و 212 هزار و 836 بشکه است که با این شرایط می توان گفت در سال 94 روزانه 537 هزار و 569 بشکه میعانات گازی در کشور تولید شده است.منبع : فارس


کد مطلب: 17346

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/17346/میانگین-تولید-نفت-سال-94

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com