قدر نفت و گاز خود را بدانیم

16 ارديبهشت 1397 ساعت 15:43

لازم است دقیقا خردمندانه و حکیمانه بیاندیشیم و هوشمندانه قدر منابع انرژی پر ارزش فسیلی خود را بدانیم و از شتابزدگی ساخت نیروگاههای خورشیدی خودداری کنیم.


به گزارش میز نفت ، چرا حکمرانان کاخ سفید وسیاست بازان آمریکا موافقتنامه پاریس وتعهدنامه کاهش دودرصد انتشار گازکربنیک را درجو امضاء نکردند؟؟ چرا هیچگونه توضیحی یا دلیلی هم ارائه نکردند؟ چنین تصمیمی قطعا مورد تایید بخش یک درصدی صاحبان قدرت و ثروت و تکنولوژی وسازمان رگولاتوری آن کشور قرار خواهد داشت.

آنها از ترفندهای تجاری پنهان درپشت پرده این نوع تشکلها که از ابتدا از سوی دولتها و محافل لابی گری تئوریسینهای کشورهای صنعتی/ تبانی گری های هفت خواهران صنعتی و سایر شرکاء بویژه در غرب و اروپا طرح ریزی و برمحور دلسوزی برای مردم کره ارض مطرح میشود بخوبی آگاهند.

یکی از این ترفندهای تجاری خروجی خانه های سبز و توصیه های فراگیر جهانی ملاحظات زیست محیطی با هدف تشویق سرمایه گذاریها در تولید و توسعه مصرف انرژی های پاک است.

مخاطب اصلی آنها کشورهای دارای منابع نفتی و گازی فسیلی هستند. دایه های دلسوز تر از مادر مرتبا احداث نیروگاههای بادی/خورشیدی یا تولید انرژی از منابع گیاهی و یا امواج دریا را تبلیغ و تشویق میکنند.

در هیچ یک از مراکز علمی تخصصی و یا تحقیقاتی و همایشها و نمایشگاههای متعدد در این زمینه ها حرفی و گزارشی از بررسیها و مطالعات اقتصاد سنجی و صلاح و صرفه ملتها و محاسبات علمی فنی مطرح نمی شود.

تا هرچه بخواهی شور و هیجانهای کاذب در ایجاد سریع تقاضای شتابزده برای دستیابی فوری تر به این نوع تکنولوژی های نو یا نانو محور ظاهرفریب و تبلیغ درجهت انتقال تکنولوژی و نمایش اشتغال فراگیر به وفور دیده میشود و انتشارمی یابد.

به تحقیق  تولید  و تکنولوژی زیر ساختهای تجهیزات مذکور به منظور تولید انرژی های تجدید پذیر و در ظاهر کاهش مصرف سوختهای فسیلی یکی از ترفندهای تجاری فریبنده و اهداف پنهان این نوع برنامه ریزی های سیاه بلند مدت طراحان است که هیچگاه افشاء و اعلام نخواهند کرد که تمام زیرساختهای ساخت و تولید چنین تجهیزاتی و راهبری مستمر و بسیار پیچیده آنها وابستگی صد در صد به مصارف انبوه سوختهای فسیلی نفت و گاز دارد.

چون خودشان این منابع نفت و گاز را ندارند یا کم دارند و یا رو به اتمام می بینندقصد دارند با فروش گران قیمت محصولات  این تکنولوژی و شعارهای فریبنده مصرف سوخت پاک قطعا به دنبال به دست آوردن منابع نفتی و گازی فسیلی کشورهای هدف هستند.

برای خالی نبودن عریضه و به ظاهر صدق گفتارشان و تبلیغ طرحهای فریبنده خود چند نمونه نیروگاههای خورشیدی بادی امواج دریائی بصورت پایلوت در کشورهای خودشان احداث و بمنظور ایجاد و گسترش تقاضای چنین نیروگاههایی با تکنولوژی تولید انرژی های نوپا رویکرد اهمیت دادن به محیط زیست...مرتبا به تبلیغ و بازاریابی هدفمند و ایجاد تقاضای هیجانی دامن میزنند.

استعمارگران به خوبی آگاه هستند که بسیاری از تجهیزات اصلی و جانبی نیروگاههای تولید انرژی های نو مذکور و مورد بحث عموما و فقط در کارخانجات و واحدهای تولیدی صنعتی مجهز با سوختهای فسیلی نفت و گاز ساخته میشوند. که البته خروجی و انتشار گاز کربنیک و آلاینده های محیط زیستی آنها انبوه و قابل ملاحظه و اجتناب ناپذیراست.

طفره رفتن از تعهد نسبت به موافقتنامه هائی مشابه تشکل پاریس یا سایر موارد یا ژستهای دوگانه معمولا پوششی برای پنهان نمودن اهداف منفعت طلبانه از یک طرف و تحمل وجود آنها از سوی دیگر یا استعمارگران کوچکتر اشک تمساح ریختن برای محیط زیست و توصیه ها و نسخه نویسی ها برای توسعه و احداث هرچه بیشتر  و فراگیر تر نیروگاههای تولید انرژی های تجدید پذیر و پاک البته در کشورهای هدف دارای منابع نفتی وگازی. چه سناریوها و روشهائی از این بهتر برای به دست آوردن نفت و گاز آرزان آنها؟؟

شاید هم در آینده و به تدریج بتوانند با ساز و کارهائی مشابه و اهرمهای شورای امنیت بصورت بنیادی فعالیتهای مربوط به انرژی های فسیلی نفت و گاز را برای دیگران مشابه فعالیتها و تحقیقات هسته ای محدود و محدودتر کنند که بهانه های ملاحظات زیست محیطی نیز ترفند خوبی برای آنها خواهد بود.

مثالی روشن و کاملا ملموس در کشور مردم حجاز عرب و برادرکمی نا مهربان و کم مروت قراراست بزرگترین نیروگاه خورشیدی 200 گیگا واتی با سرمایه اولیه 20 میلیارد دلاری از جیب مردم بی خبر یا خوش باور آن سامان احداث شود که البته اجرای آن با شتاب شروع شده است.

هدف گذاری تولید انرژی برق برای مصارف سرزمین حجاز میباشد و مازاد آن به اروپا صادرشود. بسیاری از محافل علمی و تخصصی و دانشمندان آزاد اندیش معتقد هستند این گونه سناریو ها یک سراب و فریب بزرگ است.فقط بنا به چند دلیل مختصر و محدود ذیل موضوع کاملا قابل اثبات است.

اگر مطالعات فنی تخصصی و اقتصاد سنجی دقیقی انجام شود عمق فاجعه و فریبها بخوبی آشکارمیشود. بنا به تحقیق دانشمندان آزاد اندیش و صاحبنظران بی طرف اصولا در نیروگاههای بادی/انواع خورشیدی/یا استفاده ازامواج دریا....درهمان مکان واحدهای تولیدی و ایستگاههای تقویت و ترانسهای تبدیل و تاسیسات ذیربط بین 25 تا 30 درصد انرژی بدست آمده هدرمیرود.

انتقال انرژی برق یا حرارت بهتر است  فقط در محل تولید فوری به شبکه مصرف و در فاصله کم انتقال یابد و به مصرف برسد که تاحدودی مقرون به صرفه باشد. بنا براین بطور مثال برای انتقال انرژی برق به مسافتهای 500 یا 800 کیلومتر اصولا توصیه نمی شود و توجیه ندارد و اقدامی غلط و صد درصد اشتباه است.

درصورت انتقال برق تولیدی از چنین نیروگاههائی به مسافتی بیشتر از یکصد کیلومتر حدود 25 درصد افت ولتاژ و هدرروی وجود خواهد داشت. درمحل ایستگاههای تقویت نیرو و ولتاژ بین راهی و نزدیک محل مصرف نیز 25 درصد افت و هدر روی خواهند داشت. احتمالا 25 درصد باقیمانده به محل مصرف انتقال می یابد که از نظر کیفیت و کمیت و توان یا شدت جریان قابل بحث وبررسی است.

درهمین جا باید نتیجه گرفت که تصمیم اتخاذ شده در سرزمین حجاز عرب بیشتر به تجارت بوق شبیه است تا یک طرح توسعه وسود آور. البته برای فروشندگان تکنولوژی مشابه اسباب بازی و چپاول ثروت از کشورهای جهان سومی یا درحال توسعه خواب آلوده کاملا نان و آب دارد و سود آوراست.

دانشمندان ومتخصصان متعهد اعتقاد دارند حتی با انجام محاسبات فنی سرانگشتی و تهیه تراز فیزیکی بین ورودی و مصارف منابع برای زیرساختها /تولید/احداث و راهبری مستمر نیروگاههای برق یا حرارتی /بادی و خورشیدی حجم عظیمی از مصرف سوخت فسیلی نفتی و گازی را نیازدارد که حتما از کشورهای هدف و خریدار اینگونه تکنولوژیها تامین میشود.

چنانچه مقایسه شود بین انرژی خروجی حاصل آمده از نیروگاه و معادل سازی مقادیر برحسب احجام معین انرژی های فسیلی نفتی و گازی مشاهده و نتیجه گیری میشود معادل چند برابر بیشتر از انرژی نو و تجدید پذیر بدست آمده برحسب حجم نفت خام و گاز محاسبه شده و معین شده معادل آنها سوخت فسیلی مصرف میشود.

 به عبارت ساده تر مثلا یک بشکه نفت خام و یک مترمکعب گاز طبیعی در کارخانه های سازنده تجهیزات اصلی و جانبی نیروگاههای مربوط به تولید انرژی های نو و تجدید پذیر و راهبری عمومی و مستمر این نوع نیروگاهها مصرف شده است. درمقابل معادل انرژی یک سوم نفت خام و گاز طبیعی مصرفی انرژی الکتریسته یا حرارت بدست آمده است.

تمام تجهیزات اصلی و جانبی نیروگاههای مورد بحث مربوط به تولید انرژیهای نو مانند کابلها و دکلهای انتقال برق خاذنها /ترانسها سویچ باکسها و ابزار دقیقهای کنترلی/ترانسها/ درمورد نیروگاههای بادی/پایه ها/ ژنراتورها /توربینها /و....تماما با مصارف سوختهای فسیلی نفت و گاز و برق فشار قوی تولید و ساخته یا نصب و راهبری میشوند.

برآورده ساختن این نوع نیازها به مصارف برق فشارقوی بسیار با محدودیت مواجه هست...کارخانه ها قطارهای برقی و طیف وسیعی از واحدهای صنعتی به برق فشار قوی با ولتاژهای زیاد، توان و شدت جریان بالا احتیاج دارند که از نیروگاههای خورشیدی / بادی چنین انتظارهائی را نمی توان حاصل نمود.

در اینجاست که اندیشمندان و صاحبنظران دوستداران بشریت وجوامع انسانی بویژه محرومین درجهان را عقیده براینست که نوع بشر هیچ راهی جزصرفه جوئی درمصارف عاقلانه انرژی وحفظ وصیانت ازمنابع موجود آن درکره زمین وطبیعت ندارد.

هرچند بشر با هوش است ولی به نتایج تلخ غیرممکن ها هم میرسد که انرژی جایگزین وجود ندارد. هرچند قاعدتا به یک دیگر قابل تبدیل هستند ولی مازادی به وجود نخواهند آورد؛ راهی کاملا یک طرفه وغیرقابل بازگشت.

نتیجه گیری نگارنده ازمطالب بسیار فشرده و یاد آوری کننده فوری بالا برگرفته از تحقیقات وسیع و هشدارهای انسانی مردی بزرگ و فقید است که درماه می 2014 در آمریکا جان خود را در این راه از دست داد و کشته شد.

او میکائیل روپرت نویسنده و محقق کتاب پایان نفت و بحران انرژی ..بحران پولی.. فروپاشی اقتصاد.. سیاه آمریکا است. او ورشکستگی سیستم بانکی و بنگاههای بزرگ مالی /بازرگانی و سرمایه گذاری های موسسات بانک و بیمه /بی خانمان شدن بخش کثیری از جامعه 90 درصدی های جوامع غربی و آمریکا را برای سال 2009 پیش بینی نمود که شاهد بودیم درسال 2008 اتفاق افتاد و این بیمار با تزریق مسکن پولی و ترفندهای سیاه و ظالمانه راه اندازی جنگها فعلا و در ظاهر سرپا ایستاده است. بت سولیوان تهیه کننده محقق مستندی را ضمن گفتگو با مرحوم میکائیل روپرت ساخته است که خوشبختانه در شبکه چهارصدا و سیمای کشور در سال 1391 پخش شده است.

 میکائیل روپرت درمورد تولید انرژی از منشاء و منابع گیاهی از جمله گیاه کلزا استدلالهای منطقی بسیارجالبی ارائه میکند. اثبات میکند برای تولید سوخت و انرژی از گیاه کلزا به تمام زمینهای کشاورزی جهان احتیاج هست که زیرکشت کلزا برود.بعدا با چه وسایلی ازجمله تراکتور/کمباین/کامیون /کارخانجات تبدیلی..و غیرو همه و همه با مصارف انبوه سوختهای نفتی و فسیلی نیاز هست تا مراحل کاشت/ داشت و برداشت و بهره برداری به تولید انرژی سوختی ازمنشاء گیاهی بیانجامد.

راهبری و نگهداشت نیروگاههای خورشیدی /بادی و دریائی نیز به سهم خود محیط زیست را آلوده خواهند نمود و به طبیعت وحیات وحش نیز آسیب خاص خودرا وارد می نمایند ولی درهیچ یک از محافل علمی کمتر اشاره ای به آن نمی شود و یا خیلی احتمالا گذرا از تشریح و توضیح آن چشم پوشی میشود. چون فضای هیجانی برطرح موضوعات انرژی های نو وتجدید پذیر حاکم است وجاذبه کاذب دارد.

در نیروگاه خورشیدی صحرای آریزونا وکالیفرنیا که از آئینه های مقعربزرگ برای جذب نور وحرارت خورشید وسپس انعکاس آن به مخاذن روغن وداغ نمودن آن ( روغنها نیزمنشاء فسیلی دارد ) استفاده میشود حرارت بسیاربالا پرندگان را به محض ورود به محوطه وفضای آن به ذغال تبدیل می کند.

راهبری ونگهداشت این نوع نیروگاهها بسیارهزینه بر و نیازمند تجهیزات پیچیده تماما با مصارف سوختهای فسیلی است که برای مقابله عوامل مخرب محیطی مانند باد /باران /تگرگ/سیل وطوفانهای شن و فضولات پرندگان باید مورد استفاده قرارگیرد تا صفحات حساس جمع آوری انرژی خورشیدی و یا بادی بتواند مستمر درشرایط مطلوب بهره برداری قرار داشته باشد. صد البته تجهیزات لازم برای پاکسازی دائمی و مواد مصرفی شوینده وپاک کننده و آب مورد نیاز و صرف هزینه های گزاف خود از ابرچالشهای پیش روی بهره برداران خواهد بود.

جا دارد اولیای امور و تصمیم در کشور چنانچه به مصلحت میدانند از مراکز علمی/تخصصی و تحقیقاتی بویژه دانشگاههای فنی/تخصصی ذیربط همچنین دانشمندان /اندیشمندان ودانش پژوهان بخواهند با تحقیقات عمیق و گسترده /همه جانبه نگر و بسیارسنجیده تر ...امکان سنجی و اقتصاد سنجی و مطالعات سرمایه گذاریها را دربخش توسعه واحداث نیروگاههای مذکور در نقاط مختلف کشور از لحاظ صلاح و صرفه سطح ملی و ممیزی طرح ریزی ها و برنامه ریزی ها و دقت در اهداف سرمایه گذاران خارجی از جمله انگلیس را موشکافی و ارزیابی نمایند.

عنایت فرمایند کشوری که برای مقابله با انقلاب خرید نفت کوره از ایران را در همان ابتدا تا به امروز تحریم نموده است امروز چه اهدافی را از سرمایه گذاری یک میلیارد پوندی دراحداث نیروگاههای خورشیدی در سر می پروراند و دنبال می کند. آیا معادل این فاینانس و سود آنرا نفت خام طلب نخواهد کرد؟؟ قطعا پاسخ مثبت هست... حتی اگر مطالبات خود را بصورت بای بک یا اجاره به شرط تملیک دریافت نماید...معمولا با ترفندهای پیچیده مشارکتی غربی و لابی گریهای تبانی محور با کاهش گاه و بیگاه قیمت نفت خام ضمن افزایش قیمت محصولات تکنولوژی های صادراتی خود همواره معادل بیشتر و بالا تری انرژی فسیلی را از منابع کشورعزیز ایران به چنگ می آورند.

لازم است دقیقا خردمندانه و حکیمانه بیاندیشیم و هوشمندانه قدر منابع انرژی پر ارزش فسیلی خود را بدانیم و با تبدیل اصولی آنها با همت نخبگان کشور به زیرساختها وطرحهای زیربنائی باهدف تولید بهینه واشتغال فراگیر مساعی مجاهدانه به عمل آوریم.


منبع : تسنیم


کد مطلب: 20963

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/20963/قدر-نفت-گاز-خود-بدانیم

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com