يک انتصاب مهم در مناطق نفتخير| عکس

24 دی 1397 ساعت 12:08

با صدور حکمی از سوی مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مهندس صادق فتح الهی به عنوان مدیر امور فنی این شرکت منصوب شد.کد مطلب: 22845

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/22845/يک-انتصاب-مهم-مناطق-نفتخير-عکس

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com