تغییر مسیر نفت‌کش ایرانی به سمت کانال سوئز

3 شهريور 1398 ساعت 17:04

میدل ایست مانیتور مدعی شد که نفتکش ایرانی آدریان دریا به سمت کانال سوئز در حال حرکت است.


به گزارش میز نفت ، نفتکش ایرانی «آدریان دریا ۱» به سمت کانال سوئز تغییر مسیر داده است.

 این در حالی است که تا پیش از این و در آخرین خبرها ترکیه مقصد این نفتکش بیان شده بود اما دو شرکت ردیابی نفتکش‌ها، «رفینیتو» و «تانکر ترکرز» گزارش داده‌اند که این نفتکش ایرانی بار دیگر تغییر مسیر داده است و  اکنون به سمت کانال سوئز در حال حرکت است.

تاکنون ایران درباره تغییر مقصد این نفتکش اظهارنظری نکرده است. 


منبع : ایلنا


کد مطلب: 24553

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/24553/تغییر-مسیر-نفت-کش-ایرانی-سمت-کانال-سوئز

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com