علت دیر ارسال شدن کارت سوخت

29 دی 1398 ساعت 16:30

کسانی که در ۲ ماه گذشته در خواست کارت سوخت المثنی داده اند همین روز‌ها باید منتظر دریافت کارت خود باشند.


به گزارش میز نفت ، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به تولید روزانه تا ۵۰ هزار عدد کارت سوخت در مورد علت عدم چاپ و توزیع برخی از کارت های سوخت المثنی که ۲ ماه از درخواست آنها گذشته است گفت: کسانی که در ۲ ماه گذشته در خواست کارت سوخت المثنی داده اند همین روزها منتظر دریافت کارت خود باشند.

اعلام علت دیر اسال شدن کارت سوخت المثنی/ کسانی که در ۲ ماه گذشته در خواست کارت سوخت المثنی داده اند همین روزها منتظر دریافت کارت خود باشند

شهرام رضایی با اشاره بالا بردن ظرفیت صدور کارت های هوشمند سوخت خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید روزانه کارت های سوخت ۳۰ هزار عدد است که با اقدامات انجام شده این رقم به روزانه ۵۰ هزار کارت افزایش یافته و لذا با توجه به اینکه هم اکنون در این حوزه با عقب ماندگی مواجه هستیم به رغم بالا رفتن ظرفیت باز هم نوبت تحویل کارت ها کمی طولانی است.

وی با بیان اینکه با تغییر قیمت بنزین درخواست برای صدور کارت های سوخت از روزانه ۵ هزار کارت به ۹۰ هزار رسید گفت: با این حجم تقاضا ما با انباشت ۱ میلیونی کارت سوخت مواجه شدیم ولی هم اکنون این میزان کمی کاهش یافته و امیدواریم با صدور کارت هایی که انباشته شده است بتوانیم زمان انتظار را کاهش دهیم.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر نکته که سهمیه سوخت خودروهای شخصی تا ۶ ماه قابل ذخیره است خاطر نشان کرد: مالکان خودروهایی که درخواست کارت سوخت داده اند و مدت زمان انتظار آنها طولانی شده است در مورد سهمیه سوختشان نگرانی نداشته باشند زیرا این سهمیه در کارت ها تا ۶ ماه ذخیره خواهد شد و کارت هایی که به آنها تحویل می شود ذخیره ماه های های قبل در آن لحاظ می شود.حتما بخوانید :   رابطه معکوس بین بسته معیشتی و مصرف بنزینوی در مورد در خواست المثنی کارت های سوخت خودروهای عمومی که کارت قابلیت ذخیره سوخت را ندارند نیز گفت: به دلیل اینکه خودروهای عمومی امکان ذخیره کردن سهمیه سوخت را برای ماه های اینده ندارند لذا برای این خودروهای کارت های سوخت به صورت فوری صادر و تحویل می شود.

منبع : عصر ایران


کد مطلب: 25925

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/25925/علت-دیر-ارسال-شدن-کارت-سوخت

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com