آخرین تصویر از یک مذاکره مهم

30 دی 1398 ساعت 15:13

آخرین جلسه شرکت ملی نفت با کنسرسیوم در سال 1357 / عکس ارسالی از دکتر هومن فخیمی


آخرین جلسه شرکت ملی نفت با کنسرسیوم در سال 1357 / عکس ارسالی از دکتر هومن فخیمی


کد مطلب: 25935

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/25935/آخرین-تصویر-یک-مذاکره-مهم

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com