آینده قطب نفت عربستان | نمودار

2 اسفند 1398 ساعت 16:50

چشم انداز تولید از میدان غوار عربستان در افق سال ۲۰۳۰ میلادیکد مطلب: 26254

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/26254/آینده-قطب-نفت-عربستان-نمودار

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com