لباس غیررسمی وزیر اسبق نفت| عکس

10 اسفند 1398 ساعت 16:54

زمان دقیق این تصویر مشخص نیست ولی مربوط به دورانی است که محمد آقازاده وزیر نفت بود. روزی که وی به مجتمع تفریحی محمودآباد نفت رفته بود. 


کد مطلب: 26351

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/26351/لباس-غیررسمی-وزیر-اسبق-نفت-عکس

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com