میزان نفت ذخیره شده ایران بر روی نفتکش‌ها

27 اسفند 1398 ساعت 12:05

میزان نفت ذخیره شده ایران بر روی نفتکش‌های ملی و اجاره‌ای در شش سال اخیرکد مطلب: 26569

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/26569/میزان-نفت-ذخیره-شده-ایران-روی-نفتکش-ها

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com