میزان انطباق تولید اوپک پلاس با سهمیه‌ها

19 مرداد 1399 ساعت 14:16

میزان انطباق تولید اعضای اوپک پلاس با سهمیه‌ها در بهار امسالکد مطلب: 27981

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/27981/میزان-انطباق-تولید-اوپک-پلاس-سهمیه-ها

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com