یک فعل معکوس دیگر از ژنرال!

12 شهريور 1399 ساعت 14:24

مقصر اصلی این روزهای بازار سرمایه اینگونه از افعال معکوس استفاده کرد...!کد مطلب: 28227

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/28227/یک-فعل-معکوس-دیگر-ژنرال

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com