ظرفیت پالایشی مناطق دنیا در سال ۲۰۲۳

21 شهريور 1399 ساعت 17:56

کد مطلب: 28299

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/28299/ظرفیت-پالایشی-مناطق-دنیا-سال-۲۰۲۳

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com