ذخایر ارزی- نفتی در سال 58 | عکس

25 آبان 1399 ساعت 14:31

12 میلیارد دلار مجموع ذخایر ارزی ایران در سال 58 به گفته حسن نزیه، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت
روزنامه آیندگان| 7 خرداد 58کد مطلب: 28786

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/28786/ذخایر-ارزی-نفتی-سال-58-عکس

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com