عکس: تخریب کنترل شده بنا های عظیم

21 شهريور 1394 ساعت 18:04

در این گزارش شاهد صحنه هایی از تخریب های کنترل شده بناهای مختلف در کشورهای جهان از طریق انفجار خواهیم بود.


ميزنفت: در این گزارش شاهد صحنه هایی از تخریب های کنترل شده بناهای مختلف در کشورهای جهان از طریق انفجار خواهیم بود.


اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
 
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
 
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
 
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
 
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
 
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
 
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی
 
اخبار , اخبار گوناگون ,نقاشی‌های یخی

منبع: خبرگزاری مهرکد مطلب: 8887

آدرس مطلب: http://www.mizenaft.com/news/8887/عکس-تخریب-کنترل-شده-بنا-های-عظیم

ميز نفت
  http://www.mizenaft.com