برکناری از جنس گلادیاتوری در مجلس/ عکس

29 مرداد 1393 ساعت 16:49

دهقان نماینده شاهرود نتیجه جلسه استیضاح را نشان دادکد مطلب: 1935

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/gallery/1935/1/برکناری-جنس-گلادیاتوری-مجلس-عکس

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com