جداول کاهش تولید را ببینید

22 فروردين 1399 ساعت 17:15

جداول زیر برگرفته از بیانیه نشست اوپک پلاس درباره میزان دقیق کاهش تولید توسط کشورهای مشارکت کننده است.کد مطلب: 26773

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/gallery/26773/1/جداول-کاهش-تولید-ببینید

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com